Materiály ke stažení
Máme vás rádi, a tak tu pro vás shromažďujeme všemožné studie, letáky, aktivity, tiskové zprávy i newslettery. A všechno si můžete stáhnout!
Krátký interaktivní program přináší základní vhled do globalizovaného obchodu a jeho propojení s naší spotřebou. Účastníci a účastnice se seznámí s procesem pěstování a zpracování produktů z globálního Jihu (káva, čaj, kakao, bavlna, banány), porozumějí propojenosti světa a pojmenují výhody a nevýhody, které s sebou tato propojenost přináší. Vhodné pro děti od 11 let.
Objevte s námi hloubky globálního vzdělávání. To nestojí jen na globálních tématech, ale i principech a hodnotách. Směřuje k přijetí zodpovědnosti za vytváření světa, kde mají všichni lidé možnost žít důstojný život.
Žijeme ve světě, kde je voda nejcennějším zdrojem. Je skutečně tak dostupná, jak si myslíme? Aktivita je zaměřená na dostupnost vodních zdrojů v okolí a na zasazení této dostupnosti a kvality vody do globálního kontextu. Účastníci a účastnice zasadí téma vody do lokálního prostředí, zmapují své okolí z pohledu dostupnosti a kvality vody. Vhodné pro děti od 12 let.
Žijeme ve světě, kde je voda nejcennějším zdrojem. Je skutečně tak dostupná, jak si myslíme? Aktivita je zaměřená na dostupnost vodních zdrojů v okolí a na zasazení této dostupnosti a kvality vody do globálního kontextu. Účastníci a účastnice zasadí téma vody do lokálního prostředí, zmapují své okolí z pohledu dostupnosti a kvality vody. Vhodné pro děti od 12 let.
Kolik odpadků jste už dneska vyhodili do koše? Kde všechny tyto papíry, igelity či slupky od brambor vlastně končí? Metodika se zaměřuje na produkci odpadu a vybízí účastníky a účastnice, aby se zamysleli nad tím, jak sami mohou přispět k tomu, aby odpadu bylo méně. Vhodná je pro děti od 12 let.