Lidé v NaZemi

Jsme rádi, že u nás pracují tak skvělí lidé!

Michaela Vodáková
členka předsednictva Spolku, finanční manažerka, účetní
+ 420 776 850 605
Dan Vykoukal
člen předsednictva Spolku, lektor globálního vzdělávání
+420 770 611 176
Tereza Volmutová
členka předsednictva Spolku, odpovědnost firem
+420 737 813 836
Martin Jestřábek
člen předsednictva Spolku, lektor, facilitátor
+420 608 524 824
Kristýna Hrubanová
metodička, lektorka, facilitátorka
+420 777 110 434

Kristýna vystudovala učitelství angličtiny a občanské výchovy, poté učila hlavně angličtinu a sbírala zkušenosti na různých školách (jazyková škola, základní škola, střední i vysoká). V NaZemi pracuje od roku 2010, kdy se začala intenzivněji věnovat globálnímu vzdělávání – autorsky se podílela na řadě metodických publikací vydaných NaZemi, vede kurzy kritického myšlení a věnuje se facilitaci. 

Eva Malířová
metodička a lektorka globálního vzdělávání, facilitátorka, nyní na mateřské dovolené
+420 774 437 377
Eva pracuje v NaZemi od roku 2006 jako metodička a lektorka globálního vzdělávání, které vede k porozumění našim vztahům s ostatními lidmi a místy ve světě. Jeho záměrem je rozvíjet schopnost soužití s ohledem na potřeby všech a při zachování limitů planety. Věnuje se rozvoji participativních skupinových procesů jako facilitátorka i jako lektorka v organizacích i školách. Ve své práci využívá principy nenásilné komunikace, kterou také školí. Od roku 2010 vede roční kurzy Kritické myšlení a globální témata pro pedagogy. Vytvářela a editovala několik sbírek interaktivních programů a metodických příruček pro výuku s globálním rozměrem (Lidé v pohybu 2015, PodObal 2011, Svět do všech předmětů 2009, cyklus metodik Svět v nákupním košíku).
Anna Lazorová
pracovní podmínky v oděvním a obuvnickém průmyslu, nyní na mateřské dovolené
+420 776 110 787

Anna vystudovala mezinárodní vztahy a evropská studia na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. V NaZemi je zaměstnaná od roku 2010. V současnosti se při rodičovské dovolené věnuje kampaním za zlepšení pracovních podmínek, vyhledávání dotačních příležitostí a psaní projektů.

Eliška Hanzlová
vzdělávání a podpora pedagogů
Jarmila Čechová
koordinátorka projektu Futuropolis
+420 777 872 708

Vystudovala učitelství humanitních předmětů na UK v Praze a speciální pedagogiku na MU v Brně. Působila na všech úrovních školství (od MŠ po VŠ), věnovala se také péči o pedagogy (další vzdělávání, metodik a mentor). V NaZemi momentálně koordinuje projekt Futuropolis, který do českého prostředí bude přinášet myšlenky kritické pedagogiky, future thinking a systémový přístup. 

Tadeáš Žďárský
lektor, klimatické vzdělávání, nerůst
Marcela Hájková
správkyně knihovny NaZemi, dobrovolnice
+420 737 587 462 (SMS)

Marcela studuje environmentální studia a religionistiku na Masarykově univerzitě. V organizaci NaZemi působí jako dobrovolnice od roku 2012 a v současné době se stará o knihovnu.

Petr Jestřábek
IT podpora
+420 776 045 126

Petr vystudoval aplikovanou informatiku na FI MU v Brně. V NaZemi je od roku 2017 coby IT podpora.

Katarína Popelková
koordinátorka výstav, dobrovolnice
+420 775 737 176

 Katarína je studentkou antropologie na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Odborně se zabývá vztahem globalizace a udržitelného rozvoje na příkladu neziskových organizací. V Brně působí jako dobrovolnice také v hnutí NESEHNUTÍ. Od roku 2014 každoročně absolvuje terénní archeologicko-antropologické výzkumy na území Jižní Moravy, které zastřešuje Ústav antropologie MU. Jako antropoložka popularizovala svoji disciplínu v létě 2017 na akci Festival vědy v Brně a na Dnech otevřených dveří Detašovaného pracoviště Archeologického ústavu města Brna v Dolních Dunajovicích. V NaZemi se jako dobrovolnice stará o distribuci výstav.

 
Ondřej Stejskal
lektor globálního vzdělávání
+420 770 114 758

Ondřej v NaZemi pracuje jako koordinátor projektu Nakládání s konflikty jako příležitost k posilování demokratických hodnot. Momentálně také dokončuje poslední výstupy projektu Skauti na Zemi, ve kterém působil jako metodik. Dlouhodobě se angažuje v Junáku – českém skautu na různých pozicích: vedoucí oddílu, hlavní vedoucí či organizátor vzdělávacích a zážitkových akcí pro náctileté, dětských táborů, veřejných akcí, instruktor lyžování či lanových aktivit a zdravotník. Mezi jeho zájmy patří horolezectví, hraní deskových her, sezení v kočičích kavárnách a toulky přírodou.

Ondřej absolvoval pod Akademickým centrem osobnostního rozvoje na Masarykově univerzitě dvouletý vzdělávací program ZKUPP (Zkušenostní učení pro praxi – podpora odborné přípravy stávajících/budoucích učitelů). Dále absolvoval kurz Kritické myšlení a globální témata (64 hod.) a získal kvalifikaci Hlavní vedoucí zotavovací akce dětí a mládeže. 

Petra Frühbauerová
facilitátorka
+420 774 427 377

Petra působí v NaZemi od roku 2011, v současnosti jako facilitátorka. Zajímá se o vztahy, které utváříme – jakým způsobem se v nich nakládá s mocí, jak se pracuje, jak se řeší konflikty. Věří, že právě porozumění tomu nám může pomoci řešit problémy každodenní i celospolečenské. (Nejen) z pozice facilitátorky se zabývá podporou týmů se snahou o horizontální organizaci a sebeřízení

Martin Tománek
provázející v projektu Futuropolis
Magdalena Šipka
provázející v projektu Futuropolis
Jaroslav Biolek
lektor globálního vzdělávání
Sabina Vojtěchová
lektorka, pracovní podmínky, nerůst
Anna Hubáčková
lektorka, facilitátorka
Lukáš Pokorný
lektor globálního vzdělávání
Václav Krajňanský
jednatel Obchodu NaZemi, pracovní podmínky
Lucie Smolková
lektorka globálního vzdělávání
Adam Čajka
facilitátor, nerůst
Jaroslav Novotný
facilitátor
Soňa Malá
facilitátorka
Facilitace
objednávky facilitace
Semináře, podpora pedagogů
objednávky seminářů pro vyučující, konzultace, metodická podpora
Výukové programy
objednávky výukových programů do škol
Pracovní podmínky
důstojná práce, budoucnost práce, pracovní podmínky u nás i ve světě

Obchod NaZemi s.r.o.

Radoslava Krylová
koordinátorka Obchodu NaZemi, Fair Café do firem a kaváren
+420 778 702 900

Vystudovala environmentální studia a sociální antropologii na FSS MU. V NaZemi pracuje jako koordinátorka Obchodu NaZemi a je členkou bioklubu Sypiště. Zajímá se o tvorbu udržitelných měst, včetně podpory městského zahradničení. Působila také na katedře environmentálních studií FSS MU, v organizaci NESEHNUTÍ a v sociálním družstvu Tři ocásci. Vedle obchůdku se věnuje facilitaci a kvalitativnímu výzkumu.

Lektoři a lektorky v NaZemi

Stále hledáme dobrovolníky

NaZemi by neexistovalo bez stovek dobrovolníků. Pojďte do toho taky!
více o dobrovolnictví