Nová brožura přináší užitečné tipy k hájení důstojných podmínek

Autor Stanislav Komínek
14
Březen
2016

Vydali jsme brožuru Měníme svět. Nabízí tipy pro uvědomělou spotřebu a zvyšování povědomí o globálních souvislostech v našem okolí. Najdete v ní inspirativní příklady informačních kampaní, společensky odpovědného veřejného nakupování i globálního vzdělávání.

Ovlivňovat budoucnost lidí na Zemi můžeme i my sami. Podílet se na změně můžeme pomocí zvyšování povědomí o propojenosti světa, informováním o souvislostech naší spotřeby s životy lidí, kteří pro nás vyrábějí. Odpovědným spotřebitelstvím pak může každý z nás přispívat k dosažení zásadních změn v globálním měřítku.

Pokud se snažíme zlepšit pracovní podmínky ve světě, můžeme to dělat různými způsoby. Je třeba převzít osobní odpovědnost za vytváření spravedlivějšího světa a jít příkladem. Ať už si člověk zvolí jakýkoli způsob, jeho role pro posilování globální spravedlnosti je důležitá a nenahraditelná.

Právě těmto aktivním lidem přináší naše brožura možnosti, jak pozitivně ovlivňovat tvář světa. Pomocí inspirativních tipů seznamuje čtenáře s možnostmi, jak zvyšovat povědomí o vlivu našeho spotřebního chování na životy lidí v Africe, Asii či Latinské Americe a jak nakupovat společensky odpovědně.

Osobní angažování při řešení globálních problémů lze ještě posílit zapojením dalších lokálních aktérů a posilováním místní občanské pospolitosti. Propojujte se, spolupracujte, inspirujte, zaujměte média, jděte příkladem. Tvořte vlastní příklady dobré praxe!

Brožuru si můžete stáhnout, vyzvednout v NaZemi (Kounicova 42, Brno) nebo si ji nechat poslat. 

Sdílejte článek