Komplexní vzdělávací programy

Jak nakládat s konflikty

Jedná se o interaktivní programy v rozsahu 20 až 24 vyučovacích hodin. Rozvíjejí kompetence studentů a studentek konstruktivně řešit osobní mezilidské konflikty a dotýkají se i tématu ozbrojených konfliktů ve světě. Programy se zabývají předpoklady, které ke konfliktům vedou, pomáhají je včas rozpoznat a přinášejí techniky pro takové řešení, s nímž budou spokojeny všechny strany. Věříme, že takové nakládání s konflikty je předpokladem pro zdravou a fungující demokratickou kulturu.

Programy jsou rozděleny do programových bloků o délce 3 až 4 vyučovacích hodin. Jednotlivé bloky lze realizovat samostatně, měnit jejich pořadí nebo je doplňovat jinými aktivitami, ať už vlastními, nebo z jiných programů.

Program pro pedagogy a pedagožky je rozdělen do dvou celodenních setkání a obsahuje rozšiřující distanční část.

Logo EU