Globální rozvojové vzdělávání

Globální vzdělávání vede k porozumění našim vztahům s ostatními lidmi a místy ve světě. Přispívá tak k tomu, abychom dokázali nacházet způsoby jak spolu žít s ohledem na potřeby všech a při zachování limitů planety.

Lidé, místa, ekonomiky a životní prostředí jsou v rámci naší planety propojené a vzájemně závislé. Globální vzdělávání pomáhá lidem orientovat se ve světě, porozumět jeho propojenosti a uvědomovat si svůj vliv a roli v něm. Usiluje o větší sociální spravedlnost a udržitelnost ve světě.

Jde o celoživotní proces, který rozvíjí dovednosti a podporuje hodnoty a postoje, jež lidem umožňují spolupodílet se na řešení lokálních i globálních problémů.

V NaZemi se věnujeme zejména problematice porušování lidských a pracovních práv, ale také tématům jako jsou klimatická spravedlnost, kulturní rozmanitost, nastavení mezinárodního obchodu, ozbrojené konflikty či migrace.

Kromě obsahu a témat jsou pro nás důležité také pedagogické principy, formy a metody.

Ty by měly podporovat hodnoty, které jsou pro globální vzdělávání stěžejní, jako je spolupráce a dialog, otevřenost novým pohledům a perspektivám, kritické myšlení, respekt k různorodosti, nenásilné řešení problémů a participace.

Proto realizujeme interaktivní programy a semináře pro studenty a studentky i pedagogy a pedagožky, rozvíjíme zážitkové metody a metody kritického myšlení, uplatňujeme přístupy, které staví na aktivní participaci všech členů skupiny.

Od dubna 2018 rovněž realizujeme projekt zaměřený na nakládání s konflikty.

Nejsme na to sami. Zjistěte, s kým spolupracujeme.
+ Zobrazit více

Zaujalo vás globální vzdělávání? Využijte naší podpory

Chci vzdělávat