Češi stále více volí fair trade. Odrazí se to i ve volbách do Evropského parlamentu?

Autor Gabriela Štěpánková
21
Kvě
2014

Na čtyři desítky českých kandidátů a kandidátek do Evropského parlamentu napříč politickým spektrem se zavázaly v rámci kampaně Volím fair trade podporovat po svém zvolení ekonomiku, v níž jsou lidé a udržitelný rozvoj na prvním místě. Nejen politici ale volí fair trade. Z nejnovějšího průzkumu Evropské komise (Eurobarometr) i dalších údajů je totiž zřejmé, že se Češi stále více zajímají o původ potravin a život pěstitelů. Například hnutí fair trade má v ČR velkou podporu a mezi novými členskými státy EU hraje v této oblasti prim. Odrazí se tato skutečnost i na výsledku voleb do Evropského parlamentu?

„Česká republika je ve stále rostoucí podpoře fair trade opravdu zářící hvězdou v rámci nových členských států EU. Po spotřebitelích, obchodnících, nevládních organizacích a veřejných institucích se stali politici další silnou skupinou, která podporuje spravedlivý obchod,“ uvedla koordinátorka kampaně Volím fair trade Barbora Mrázková. „Doufáme, že do Evropy vyšleme i díky kampani Volím fair trade kompetentní zástupce, kteří se nebudou bát hájit při své práci pro Evropský parlament hodnoty spravedlnosti a udržitelnosti,“ doplnila Mrázková.

 Z nových členských států EU je Česká republika zemí s největším nárůstem počtu lidí, kteří znají logo Fairtrade. Za poslední dva roky jejich počet narostl o osm procent, a to na celých 20 procent. Společně s Estonskem (21 procent) jsme tak zemí s největší znalostí tohoto loga mezi novými členskými zeměmi EU. (1)

Rekordní návštěvnosti se v ČR těšil také piknik „Férová snídaně ve vašem městě“ na podporu fairtradových a lokálních pěstitelů. Na Světový den pro fair trade, 10. května, ho ve 115 městech a obcích navštívilo 4 420 lidí. I zde můžeme pozorovat rostoucí tendenci. V roce 2011 se Férová snídaně konala ve 41 městech, následující rok v 57 a loni na 87 místech.

Roste i maloobchodní obrat. Čeští spotřebitelé nakoupili vloni fairtradové výrobky v hodnotě 174 milionů korun, oproti roku 2012 je to rekordní nárůst o celých 80 %. Je zřejmé, že Češi jsou připraveni platit více za výrobky, při jejichž výrobě nebyla porušována lidská práva, poškozováno životní prostředí či zneužita dětská práce.

K podpoře fair trade se rozhodly i veřejné instituce. Jako příklad iniciativ v ČR uveďme úspěšné kampaně Fairtradové školy čiFairtradová města. Minulý týden se sedmým Fairtradovým městem stala Třebíč. Následovala tak města Mladá Boleslav, Český Krumlov, Hodonín, Litoměřice, Volyně a Vsetín.

Manifest kampaně Volím fair trade s pěti požadavky fairtradového hnutí pro roky 2014 – 2019 byl podepsán 42 kandidáty, mj. lídrem kandidátky ČSSD Janem Kellerem, jedničkou kandidátky KSČM Kateřinou Konečnou, lídry kandidátek KDU-ČSL Pavlem Svobodou a Strany zelených Ondřejem Liškou. Kampaň podpořili také kandidáti na předsednictví Evropské komisi Jean-Claude Juncker (kandidát Evropské lidové strany) a Martin Schulz (kandidát Strany evropských socialistů). V rámci Evropy se ke kampani připojilo více než 430 kandidátů ze 16 členských států EU.

 Citace kandidátů:

„Spravedlivé rozdělování výsledků práce je jedním z největších problémů současného světa. Princip fair trade, který zajišťuje spravedlivý podíl prvovýrobců na konečné ceně výrobku je jedním z možných řešení tohoto problému a proto jej podporuji," uvedl k podpoře kandidát za ČSSD Jan Keller.

„Zapojením do kampaně Volím fair trade chceme jasně říct, že odmítáme výrobky, za nimiž stojí nelidské pracovní podmínky či devastace životního prostředí. Spravedlivý obchod vždy byl jedním ze zelených témat. Kdo jiný než právě kandidáti a kandidátky zelených by měli být mezi prvními ambasadory kampaně Volím fair trade,“ sdělil k zapojení kandidát za Stranu zelených Ondřej Liška.

„Fair trade podporuji, protože si myslím, že je fair, aby všichni lidé dostávali za práci odpovídající mzdu a aby svou práci mohli odvádět ve slušných podmínkách. Pro Evropana 21. století by to ovšem měla být samozřejmost,“ řekl k podpoře kandidát za KDU-ČSLPavel Svoboda.

„Fairtradové výrobky jsem si oblíbila již před mnoha lety a to i proto, že jejich nákupem mohu podpořit myšlenku, které věřím a která je zcela v souladu s hodnotami, které se snažím prosazovat ve své práci. Bylo pro mne tedy přirozené podpořit projekt i jako kandidátka do voleb do EP. Myslím, že bude skvělé, pokud se podaří v EP vytvořit ještě silnější skupinu poslanců, než tomu bylo po posledních volbách, která bude moci daleko hlasitěji podporovat tento systém i v různých nařízeních, směrnicích a strategiích EU,“ uvedla kandidátka za KSČM Kateřina Konečná.

Poznámky:

(1) Eurobarometr: http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_410_en.pdf

Kampaň Volím fair trade

Celoevropská kampaň Volím fair trade spojuje ty kandidáty a kandidátky ve volbách do Evropského parlamentu, kteří chtějí podporovat ekonomiku a podnikání, ve kterých jsou lidé na prvním místě a kde ekonomické aktivity podporují udržitelný život všech. Podobná kampaň probíhala i v roce 2009 – zapojilo se do ní na 440 kandidátů, z nichž 70 bylo zvoleno a společně vytvořili silnou Pracovní skupinu pro fair trade. Jedním z aktivních členů skupiny byla i současná poslankyně EP Zuzana Brzobohatá.

V České republice kampaň koordinují organizace NaZemi a Ekumenická akademie, v rámci Evropy ji zaštiťují Fairtrade International a World Fair Trade Organization. www.volimfairtrade.cz

Sdílejte článek