Důstojnou práci strany ve svých programech příliš neřeší

Autor Gabriela Štěpánková
17
Říjen
2017

Sliby a záměry ve volebních programech mnoha kandidujících stran si v oblastech důstojné práce, lidských práv a migrace samy sobě protiřečí. Vyplývá to ze studie (1), kterou jsme vydali ve spolupráci se spolkem Pomáháme lidem na útěku. Společně jsme srovnali a vyhodnotili programy všech deseti politických stran a hnutí (2), jež měly dle volebních průzkumů největší šanci stát se po volbách součástí Poslanecké sněmovny.

Studie ukazuje, že o podpoře důstojné práce, fair trade a globální odpovědnosti v zahraničním obchodu většina stran mlčí. Ohled na pracovní podmínky a férový obchod zmiňují ČSSD, Piráti, STAN a Zelení. Ke globálním Cílům udržitelného rozvoje OSN se hlásí ČSSD a Zelení„Pokud tyto strany ale nenavrhují konkrétní kroky vedoucí k dosažení důstojné práce, zůstávají takováto prohlášení často pouze na papíře. V programech stran jsou navíc mnohdy vnitřně rozporná i jednotlivá dílčí prohlášení týkající se mezinárodní obchodní politiky a globálních problémů,“ doplnil ke studii její autor, koordinátor projektu Coherent Europe for Sustainable Development, Jan Skalík z organizace NaZemi. (3)

Devět (kromě SPD) z deseti sledovaných stran dává do souvislosti rozvojovou spolupráci s omezením imigrace do Evropy. Rozvojová spolupráce ovšem dle dosavadních zkušeností k poklesu imigrace sama o sobě nepřispívá, pokud zároveň v tzv. rozvojových zemích nejsou zavedená opatření podporující důstojnou práci (4). Konkrétní návrhy jak přispět ke zlepšení pracovních podmínek v tzv. rozvojových zemí však u většiny stran chybí. „Rozvojová spolupráce prokazatelně pomáhá milionům lidí prožít plnohodnotnější život či přispívá k vyrovnávání se s problémy životního prostředí. Už proto by se kandidující strany měly zavázat minimálně k jejímu navýšení na úroveň českého závazku OSN. Měly by se však začít i více zabývat problematikou důstojné práce,“ upřesnil Jan Skalík.

Prosazovat ochranu lidských práv hodlá polovina z deseti sledovaných stran (ANO, KDU-ČSL, STAN, TOP 09 a Zelení). KSČM je proti ekonomickým sankcím, které častokrát na porušování lidských práv reagují. SPD uvádí, že lidé jiného smýšlení se musí přizpůsobit.

Studie „Volební programy ve světle důstojné práce, lidských práv a migrace“ byla vytvořená v rámci projektu Coherent Europe for Sustainable Development, jehož záměrem je vytvořit v devíti převážně východoevropských zemích prostor pro společenskou a politickou debatu o dlouhodobě udržitelné rozvojové politice a koherentní mezinárodní spolupráci.

Poznámky:

(1) Studii „Volební programy ve světle důstojné práce, lidských práv a migrace“ je možné stáhnout zde.

(2)   ANO, ČSSD, KDU-ČSL, KSČM, ODS, Pirátská strana, SPD, STAN, TOP 09, Strana zelených

(3)   Příklady rozporných či vnitřně nekonzistentních tvrzení ve volebních programech najdete zde níže.

(4)   Více k provázání důstojné práce a rozvojové spolupráce uvádí International Labour Organisation, Development Cooperation. Viz zde.

Příklady rozporných či vnitřně nekonzistentních tvrzení

Liberální mezinárodní obchodní politika není v souladu s politikou zavřených hranic

 • Mezi naše priority patří rozvoj a dodržování pravidel mezinárodního obchodu, která stojí na liberalizaci obchodních vztahů. (program ANO, strana 14)

versus

 • Musíme uzavřít vnější evropskou hranici, důsledně se bránit proti nelegální migraci, bojovat
  s pašeráky, a hlavně celou situaci řešit mimo evropský kontinent.
  (program ANO, strana 2)

Závazek přistoupit ke strategii Organizace spojených národů není v souladu se snahou nerespektovat společnou evropskou politiku 

 • Jako sociální demokraté tvrdíme, že stabilita a udržitelné podmínky nejsou možné, pokud se nebudou řešit trvalé a stále rostoucí globální nerovnosti. Proto prosadíme jasnou definici sociálního pilíře zahraniční politiky a zavážeme se naplňovat Cíle udržitelného rozvoje OSN, které směřují
  k řešení globálních problémů.
  (program ČSSD, strana 28)

versus

 • Prosadíme výjimku ze společné azylové a migrační politiky. (program ČSSD, strana 29)

„Kořeny naší civilizace“ zahrnují ochranu práv menšin, tedy i těch pocházejících z jiných kultur

 • Chceme systematicky pokračovat v ochraně demokracie, lidských práv a práv menšin. (program KDU-ČSL, strana 15)

versus

 • Ve vzdělávání jasně zdůrazníme kořeny naší civilizace, národní kulturu a vlastenectví. Odmítáme ideologii multikulturalismu a podobné umělé zásahy. (program KDU-ČSL, strana 6)

Není konzistentní se zároveň soustředit na humanitární pomoc potřebným a zároveň odmítat kontakt s potřebnými

 • KSČM se soustředí zejména na: Požadování od EU regulace migrace na svém území při respektu
  k suverenitě členských zemí, humanitární pomoc potřebným. Odmítnutí přijímání uprchlíků podle vnucovaných kvót z EU.
  (program KSČM, strana 22)

Není konzistentní odmítat diskriminaci ohledně náboženského přesvědčení a navrhovat ji ohledně ideového přesvědčení

 • Za zásadní ohrožení demokracie považujeme činnost takzvaných neziskových organizací
  s politickým a ideologickým programem. Dnes jsou úzce propojeny na činnost státní správy a realizují ideologické a politické cíle za veřejné prostředky. Zakážeme jejich financování z prostředků státního rozpočtu.
  (program SPD)

versus

 • Odmítáme pozitivní diskriminaci a preferenci občanů na základě rasy, etnika nebo náboženství. (program SPD)
Sdílejte článek