Evropská unie je o krok blíže k odpovědnosti firem, ale má před sebou ještě dlouhou cestu

Autor Anna Lazorová
24
Únor
2022

NaZemi a síť Clean Clothes Campaign vítají dlouho očekávaná pravidla, vztahující se na náležitou péči podniků v oblasti udržitelnosti, které dnes představila Evropská komise. Návrh Komise nenaplňuje naše doporučení zcela, ovšem zavedení závazných povinností pro firmy k náležité péči v oblasti lidských práv a životního prostředí je velkým krokem k závazné společenské odpovědnosti firem (corporate accountability).

 

Zvláště vítáme explicitní zmínku o svobodě sdružování a kolektivního vyjednávání, o důstojné mzdě a o zdraví a bezpečnosti mezi dopady, kterým se firmy musejí věnovat. Také je pozitivní, že je možné činit firmy odpovědnými za porušování lidských práv v jejich dodavatelských řetězcích. Žádáme po Evropském parlamentu a Radě EU, kteří musejí směrnici dále schválit, aby posilovali nároky na odpovědnost firem a možnosti obětí pro přístup ke spravedlnosti. Firmy nesmějí mít možnost se vyvléknout z odpovědnosti a svalovat vinu na dodavatele.

Návrh má však také řadu negativních aspektů. Například se týká jenom firem nad 500 zaměstnanců/ s obratem 150 mil. euro. Tento limit znamená, že by se legislativa týkala jenom 0,2% firem z EU. Pro některé sektory je pak tento práh snížený na 250 zaměstnanců/40 milionů euro obratu, včetně textilního, oděvního a obuvnického průmyslu - ovšem limitující je zde zmínka o „vážných dopadech”. Clean Clothes Campaign požadovala a požaduje, aby legislativa platila pro všechny firmy bez ohledu na jejich velikost nebo korporátní strukturu. Dalším problematickým bodem je, že se návrh vztahuje na přímé dodavatele. Dlouhodobě přitom zdůrazňujeme, že například v oděvním průmyslu je obrovský podíl polo-formální a neformální práce, jakož i neoficiální subkontrakting a práce z domovů - tito pracující by měli být také zahrnuti.

„Evropská unie má jedinečnou šanci ochránit miliony lidí, kteří vyrábějí produkty pro naše každodenní používání. Kromě jiných oblastí se musejí instituce zaměřit na zajištění toho, aby firmy upravili své nákupní praktiky. To ovšem není možné bez podrobného mapování dodavatelského řetězce a dohledatelnosti informací, které, společně s transparentností, musejí být povinnými základy pro náležitou péči obecně,” říká Muriel Treibich z Clean Clothes Campaign.

Ředitelka ECCJ (European Coalition for Corporate Justice) Claudia Saller dále říká: „Návrh legislativy z dílny Komise slibuje novou cestu ke spravedlnosti pro vykořisťované, traumatizované a zraněné pracující a komunity. Ignoruje ovšem vážné právní překážky, kvůli kterým jsou žaloby drahé, dlouhé a komplikované. Proto musí být právo v budoucnosti založeno na pohledu obětí. Pokud právo neumožní obětem snadněji činit firmy odpovědnými, pravděpodobně moc nezmění.”

Návrh Evropské komise si můžete přečíst zde (CZ).

Celé stanovisko Clean Clothes Campaign najdete zde (AJ).

Celé stanovisko European Coalition for Corporate Justice najdete zde (AJ).

 

Sdílejte článek