Fairtrade zaručuje dostatečnou výkupní cenu

Autor Gabriela Štěpánková
Štítkyfair tradeKáva
16
Prosinec
2013

Ceny komodit na burze se mění. Pokud klesnou příliš nízko, hrozí pěstitelům, že budou nuceni prodávat svou kávu pod hranicí, za kterou je možné ji vypěstovat a svou prací se uživit. Proto v systému Fairtrade International existuje garantovaná minimální výkupní cena. Ta funguje jako záchranná síť, zvláště v posledních měsících, kdy ceny kávy klesají na velmi nízkou úroveň.

Ceny kávy na burze klesají a atakují hranici, za kterou je možné tyto komodity vypěstovat a svou prací se uživit. Na začátku listopadu 2013 káva arabika poklesla pod 1,10 dolaru (1). Pro pěstitele, kteří obchodují mimo systém fair trade to znamená, že jsou nuceni prodávat za velmi nízké ceny a často nepokryjí ani reálné náklady na vypěstování a důstojné životní podmínky. Pro pěstitele sdružené do fairtradových družstev naopak získává na důležitosti jedna z hlavních výhod certifikačního systému Fairtrade – garantovaná minimální výkupní cena.

Garantovaná minimální výkupní cena je minimální cenou, kterou musí certifikovaný obchodník za zboží zaplatit pěstiteli. Jedná se o cenu, která pokrývá průměrné výrobní náklady, odpovídající životní úroveň a udržitelnou obživu pěstitelů. Pro pěstitele představuje silnou záchrannou síť v případě, že ceny komodity na trhu klesnou příliš nízko a pěstitelé by tak byli nuceni prodávat za ceny, ze kterých není možné se uživit. V případě, že je na burze tržní cena komodity naopak vyšší než garantovaná minimální cena, pak musí obchodník za výrobek zaplatit alespoň cenu tržní. K tomu dochází nejčastěji při celosvětově významném úbytku úrody, například z důvodu sucha nebo mrazu. U prané arabiky se minimální výkupní cena naposledy měnila v květnu 2011, kdy stoupla z 1,25 dolaru na 1,40 dolaru za libru kávy. Na stránkách Fairtrade International lze najít přesnou informaci, za jakou minimální cenu musí jednotlivé fairtradové komodity certifikovaný obchodník od certifikovaného pěstitelského družstva nakoupit.

„Být součástí fair trade je pro nás velkou výhodou, protože můžeme počítat s garancí minimální výkupní ceny, nezávislé na peněžních spekulacích. Dříve byla jediná možnost prodávat kávu pouze přes zprostředkovatele, nyní na prodeji spolupracujeme a můžeme využívat benefity dobré ceny a sociálního příplatku, díky kterému je investováno do sociálních projektů. Výhodou je pro nás také možnost předfinancování a dlouhodobost obchodních vztahů,“ popisuje výhody Eimar Valazquez Mazariegos z mexického fairtradového družstva ISMAM.

Certifikační systém Fairtrade stojí na standardech, které pravidelně definuje mezinárodní organizace Fairtrade International. Systém standardů je velmi propracovaný. Zaprvé existují obecné principy, které se týkají obchodování, drobných zemědělců, nájemních pracovníků, obchodníků atp. Zadruhé jsou stanoveny konkrétní standardy platné pro jednotlivé komodity. Za třetí existuje tabulka obsahující informaci o sociálním příplatku (Fairtrade Premium) a garantované minimální výkupní ceně (Fairtrade Minimum Price) u jednotlivých komodit.
Garantovaná minimální výkupní cena v systému certifikace Fairtrade bývá občas předmětem kritiky. Nebylo by lepší nechat výkupní ceny čistě na fungování trhu? Nízká výkupní cena by přece měla dát pěstiteli jasný signál, že o jeho produkt není na trhu zájem nebo jeho nadbytek. Trh by ho měl nutit k přechodu na pěstování jiného produktu, u kterého je poptávka vyšší. Přechod na jinou komoditu je ale většinou otázkou 2-4 let a to se tržní cena několikrát opět změní. Pokud je primárním zájmem udržitelná produkce a spravedlivá odměna pro pěstitele, pak je stanovování minimální výkupní ceny v současném nastavení mezinárodního obchodu zřejmě nejlepším možným řešením.

 

Pro pěstitele znamená garantovaná minimální cena jednu z největších výhod certifikace Fairtrade a zásadní rozdíl v jejich životech. Nemusí se zadlužovat, mohou plánovat produkci a posílat děti do školy, uživí se vlastní prací. Druhou velkou výhodou je čerpání již zmíněného sociálního příplatku, o jehož využívání demokraticky rozhodují členové družstva a sami se rozhodují, zda ho využijí pro rozvoj obchodu, sociální nebo vzdělávací projekty.

Autor článku: Stanislav Komínek

(1) http://zpravy.kurzy.cz/358445-kava-je-nejnize-od-roku-2008

Sdílejte článek