Global Storyline: Naše půda, naše plody (2. - 3. třída)

V Global Storylines jsou děti 1. stupně ZŠ vtaženi do příběhu, který se stává osou výuky po dobu dvou až tří měsíců. Vytvářejí si prostředí a role ve zvolené komunitě. Příběh klade před komunitu problémy a výzvy, které musí její členové řešit. Výuka příběhem využívá prvky dramatické výchovy a umožňuje tak prozkoumávat komplexní globální témata v bezpečném prostředí fiktivního příběhu. Děti vede k aktivnímu přístupu k řešení problémů, spolupráci, solidaritě a empatii s druhými. Tato verze příběhu Naše půda, naše plody řeší téma vztahu k půdě a potravinám a obchodování s nimi. Zkušeným pedagogům metodika umožní samostatnou realizaci celého příběhu. V případě zájmu je možné si objednat zaškolení do práce s metodikou.

Více o pedagogickém přístupu Global Storylines a zkušenosti ze škol najdete zde

2