Global Storyline: Obr od Bodláčí hory

V Global Storylines jsou děti 1. stupně ZŠ vtaženi do příběhu, který se stává osou výuky po dobu dvou až tří měsíců. Vytvářejí si prostředí a role ve zvolené komunitě. Příběh klade před komunitu problémy a výzvy, které musí její členové řešit. Výuka příběhem využívá prvky dramatické výchovy a umožňuje tak prozkoumávat komplexní globální témata v bezpečném prostředí fiktivního příběhu. Děti vede k aktivnímu přístupu k řešení problémů, spolupráci, solidaritě a empatii s druhými. Příběh Obr od Bodláčí hory otevírá téma setkávání se s odlišností a řešení konfliktů. Je vhodný pro zařazení v 1. – 3. třídě. Zkušeným pedagogům metodika umožní samostatnou realizaci celého příběhu. V případě zájmu je možné si objednat zaškolení do práce s metodikou.

Více o pedagogickém přístupu Global Storylines a zkušenosti ze škol najdete zde

2

Ke stažení