Jak vzdělávat o klimatické krizi?

Autor Petra Frühbauerová
25
Kvě
2020

23.–26. července, Předklášteří, seminář ve formátu Open space

V organizaci NaZemi se věnujeme globálnímu vzdělávání a v současné době se snažíme posilovat cesty pro vzdělávání o tématu klimatické krize. Věříme, že to lze dělat tak, abychom spolu s dětmi a mladými lidmi hledali odpovědi na změny klimatu a vedli ke spoluúčasti na vytváření spravedlivější podoby světa a společenství. Proto připravujeme tento participativní seminář, skrze který chceme vytvořit prostor pro společné přemýšlení o vzdělávání v tématech klimatické krize a pro mezioborový dialog.

Seminář proběhne ve dnech 23.–25. července 2020 v krásném prostředí kláštera Porta coeli u Tišnova. Seminář začíná ve čtvrtek večer společným seznámením a sesbíráním témat a pokračuje dvěma plnými dny programu, tj. do soboty odpoledne (nejpozději do 18 hodin). Je ale možné zůstat do neděle 26. 7. Ta bude vyhrazena pro společné plánování, co se dá dělat dál, jak spolupracovat apod. Končit budeme společným obědem. Účast na semináři je zdarma, s možností příspěvku na dopravu či jiné náklady. Po dobu trvání semináře je zajištěno jídloi ubytování. Považujeme za smysluplné se zúčastnit po celou dobu akce.

Zveme vzdělavatelky a vzdělavatele, učitelky a učitele, kteří se problematice klimatických změn věnují. Přejeme si více porozumět tomu, jak se změnou klimatu pracovat a pedagogickou zkušenost sdílet. Zveme odborníky a odbornice z oblasti tématu klimatických změn, psychologie, environtmentalistiky, filozofie, sociologie, terapeuty a terapeutky. Přejeme si více porozumět důležitým aspektům, které nemůžeme při práci s náročnými tématy opomenout. Zveme aktivisty a aktivistky. Přejeme si porozumět tomu, jak smysluplně reagovat ve veřejném prostoru. Díky formátu Open space se všichni ocitneme v roli lektorské a účastnické zároveň – každý může přinášet podněty, témata, otázky k diskuzi, obsah budeme organicky tvořit až na místě.

Přihlašujte se do 24. června skrze tento formulář. Nejpozději do konce června vás vyrozumíme, zda jsme vás na seminář vybrali (kapacita akce je přibližně 32 lidí). Vítáme i více přihlášených za jednu organizaci/instituci, obzvlášť budete-li se chtít účastnit společného plánování v neděli. V případě vyššího zájmu bude naší snahou volit takové složení účastnic a účastníků, které nejvíce povede k naplnění záměrům semináře. Preferujeme účast po celou dobu konání.

Seminář je financován Ministerstvem životního prostředí, z výzvy na podporu projektů NNO působících v oblasti ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje. Touto akcí navazujeme na participativní seminář, který jsme realizovali v roce 2019. Spolufinancováno z mezinárodního projektu “Central Europe for Sustainable Development” podporovaného Evropskou komisí z programu Development education and awareness raising a Evropským sborem solidarity Evropské unie.

Sdílejte článek