Jde Applu skutečně o zlepšení pracovních podmínek v dodavatelských továrnách?

Autor Petr Mareš
19
Březen
2012

Dnes již takřka kultovní značka Apple 7. března oficiálně představila další generaci svého populárního tabletu iPad. Nedočkaví fanoušci, kteří jsou mnohdy ochotni i nocovat ve frontě na nový produkt, jásají v očekávání nových technologických vymožeností. Obchodníci si mnou radostně ruce při pomyšlení na jisté zisky. Nicméně o podmínkách, za jakých tento IT gigant vyrábí své produkty, bohužel veřejnost neví téměř nic. Apple totiž již řadu let čelí kritice, protože ve svých dodavatelských řetězcích nevěnuje dostatečnou pozornost dodržování mezinárodně uznaných pracovních standardů. Na počátku roku se proto firma připojila k iniciativě FLA (Fair Labor Association), s jejíž pomocí by se jí mělo podařit očistit vlastní reputaci a zároveň zajistit dodržování práv dělníků. Kritika ale neutichla, přestože se i samotný Tim Cook nechal slyšet, že práva dělníků kdekoli na světě jsou nezpochybnitelná a jejich dodržování je pro Apple zásadním tématem. Co je tedy předmětem oné kritiky a proč je spolupráce Applu a FLA zpochybňována?

Apple se stal během poslední dekády jednou z nejúspěšnějších a nejbohatších společností na světě. Nezanedbatelným faktorem takového úspěchu je jistě rychlost s jakou nasazuje progresivní inovace a vychází tak vstříc potřebám náročných zákazníků. V moderní historii obchodu bychom pravděpodobně marně hledali jakoukoliv obdobu. Klíčovým faktorem celosvětového úspěchu je ale spíše dokonalé zvládnutí procesů globální výroby, respektive využívání levné pracovní síly především v čínských továrnách. Applu na jedné straně globalizace umožňuje onu závratnou rychlost vývoje technologií a na straně druhé snižuje celkové finanční náklady.

Za jakých podmínek se vyrábějí oblíbené produkty Applu

Ze zjištění nevládní honkongské organizace SACOM (Students and Scholars Against Corporate Misbehavior), která dlouhodobě monitoruje pracovní podmínky v čínských továrnách, jednoznačně vyplývá, že dělníci, kteří vyrábí iPody, iPhony a iPady, často pracují v naprosto neutěšených podmínkách. Ostatně tuto skutečnost dokazují i zveřejněné sociální audity samotného Applu, které souvisí právě s dodržováním pracovních standardů v rámci dodavatelských řetězců.

Od roku 2007 provedl Apple 560 auditů dodavatelských továren a vždy objevil řadu závažných pochybení a soustavného porušování etického kodexu, který je pro dodavatele závazný. Ve více než polovině továren byla prokázána práce přes 60 hodin týdně, přičemž plné nasazení dělníků po sedm dní v týdnu není výjimkou. Někteří dělníci nedostávají ani minimální mzdu, jiným je mzda dokonce zadržována. Audity bohužel odhalily i další velice závažné prohřešky. Například nucenou práci, zaměstnávání dětí, padělání dokumentů souvisejících se zaměstnáváním, neoprávněné těhotenské testy, vystavení dělníků toxickým látkám a mnohé další.

 

protesty

Apple i FLA čelí kritice

I přes deklarovanou snahu zlepšit pracovní podmínky dělníků a množství provedených sociálních auditů Apple dlouhodobě čelí značné kritice lidskoprávních organizací a iniciativ. Vedle SACOMU jej kritizují například Good Electronics či Make IT Fair. Ostrá kritika kulminovala především během posledních dvou let, kdy docházelo ve Foxconnu – dodavatel společnosti Apple – k hromadným sebevraždám zaměstnanců a sérii smrtících výbuchů způsobených podceněním bezpečnostních předpisů. Kauza týkající se největšího čínského importéra IT produktů do Evropy a USA neunikla ani pozornosti domácích a zahraničních médií. Na základě širokého mediálního ohlasu byl Apple přinucen reagovat. Společnost na počátku letošního roku zveřejnila mnohé ze svých dodavatelů a rozhodla se připojit k Fair Labor Association (FLA), která se profiluje jako nezávislá vícestranná iniciativa usilující o zlepšení pracovních podmínek dělníků na celém světě.

Iniciativa FLA, jež vznikla v USA v roce 1999 v souvislosti s porušováním pracovních standardů ze strany dodavatelů firmy NIKE, se ale také dlouhodobě potýká s kritikou. Je jí především vytýkáno, že je ovládána korporátními zájmy. V řadě továren nadnárodních společností, které využívají jejích služeb, také dochází opakovaně k závažným pochybením. Některé mezinárodní nevládní organizace jí dokonce vnímají jako korporátní PR oddělení, jehož účelem je kontinuálně čistit reputaci významných tržních hráčů.

Apple se rozhodl pro dopředu ohlášené audity

13. února Apple oznámil, že FLA na jeho žádost uskuteční speciální dobrovolné audity finálních dodavatelů Applu včetně továren Foxconnu v Šen-čenu a Čcheng-tu. Dodavatelé Applu veřejně deklarovali svou ochotu podrobit vlastní výrobu nezávislým auditům, přičemž nabídli veškerou potřebnou spolupráci a otevřenost. Pod vedením prezidenta FLA Aureta van Heerdena, byly bezprostředně poté zahájeny první inspekce v šenčenské továrně zvané Foxconn City. Generální ředitel Applu k celé situaci sdělil: „Zastáváme přesvědčení, že pracující mají všude právo na bezpečné a férové pracovní prostředí, a proto jsme požádali organizaci FLA o nezávislé posouzení chování našich největších dodavatelů.“ Následně dodal, že „právě probíhající inspekce nemají v odvětví elektroniky obdoby, a to jak co do rozsahu, tak co do hloubky. Oceňujeme to, že FLA souhlasila s naším požadavkem na uvedení jednotlivých továren ve svých zprávách, což obvykle nedělá.“

Reakce SACOMU na sebe ale nenechala příliš dlouho čekat. 18. února vyšla tisková zpráva, která zpochybňuje angažmá FLA a považuje jej za pouhou snahu o napravení reputace v očích zákazníků společnosti Apple. Zásadní problém SACOM spatřuje v předem nahlášených auditech, které nemohou zajistit nezávislou kontrolu podmínek v továrnách. Důvěryhodnost auditu je pak značně poškozena, protože Foxconn se stačí na audity pečlivě připravit a své nejhorší prohřešky dobře maskovat. Ostře také odsoudila prezidenta FLA Aureta van Heerdena, který po pouhém týdnu auditu neváhal vychvalovat Foxconn a tvrdit, že pracovní podmínky v továrně jsou vysoce nadprůměrné. Veřejně také prohlásil, že příčinou hromadných sebevražd může být „nuda a odcizení, což nelze považovat za porušení pracovních podmínek“. Po několika dnech ale FLA změnila oficiální stanovisko a připustila řadu nevyjasněných problémů, aniž by oznámila jakékoliv podrobnosti. Podle představitelů SACOMU takový přístup vrhá na veškeré aktivity FLA značnou míru nedůvěryhodnosti a zavdává příčinu k domněnce, že FLA „vytrubuje do světa dobro o Foxconnu a porušování pracovních podmínek zametá pod koberec“. Představitelé SACOMU zároveň tvrdí, že Apple je dobře seznámen s prohřešky v továrnách svých dodavatelů a že rozhodně není třeba dalších auditů směřujících k objasnění reálné situace, která je již dávno zřejmá. Místo toho vyzývá vedení Applu, aby se konečně k problémům postavilo čelem a podniklo kroky, které povedou k faktickým změnám.

Kritika přichází i ze strany bývalých manažerů Applu a Foxconnu

V tomto kontextu se pak jako velice zajímavá jeví analýza, kterou nedávno pod názvem „V Číně se lidská cena montuje do iPadů“, vydal deník The New York Times. Její autoři uvádějí řadu výpovědí bývalých vysoce postavených manažerů Applu i samotného Foxconnu, které dávají za pravdu spíše představitelům SACOMU než současnému vedení Applu a FLA. Například Pan Li Mingqi, jenž působil ve vedení Foxconnu do minulého roku, zde uvádí, že „ Applu nikdy nešlo o nic jiného než o zvyšování kvality svých produktů a snižování ceny výroby. Důstojné pracovní podmínky dělníků nemají opravdu nic společného s jejich zájmy.“ Velmi výmluvně také působí vyjádření jednoho z bývalých manažerů Applu, který si přál zůstat v anonymitě: „O porušování pracovních podmínek v továrnách jsme věděli čtyři roky, ale přesto k nim docházelo opakovaně. Proč? Protože systém pracuje pro nás. Dodavatelé by změnili všechno hned zítra, pokud by jim Apple řekl, že nemají na výběr.“ Apple se bohužel k těmto nelichotivým sdělením, které byly jeho vedení předloženy ještě před vydáním analýzy, odmítl vyjádřit.

Přestože se kontury problematických okolností výroby produktů celosvětově uznávané a obchodně velmi zdatné společnosti Apple značně zvýrazňují a přestože je zpochybňováno zapojení iniciativy Fair Labor Association, vedení tohoto nadnárodního gigantu nadále neoblomně tvrdí, že pracovní podmínky se v jeho dodavatelských řetězcích rapidně lepší. Deklarovaná snaha Applu zlepšit pracovní podmínky je jistě chvályhodná, nicméně sama o sobě nestačí a nic neřeší. Audit FLA má být zveřejněn do konce března. Třeba nás překvapí a vyprovokuje Apple k jiné strategii, která povede k vyšší míře transparentnosti a společenské odpovědnosti a důstojnému zaměstnání opravdu pro všechny. Zkrátka k zaměstnání v takových poměrech, na které jsou zvyklí uživatelé produktů Apple v Evropě i USA. Zda nás již předem tolik zpochybňovaný audit může přesvědčit o důvěryhodnosti záměrů některých zúčastněných, zůstává ale nevyjasněnou otázkou.

Sdílejte článek