Jednodenní semináře na podzim 2021

Autor Eva Malířová
17
Září
2021

Při plánování podzimních seminářů zohledňujeme možnost další vlny pandemie, program tomu bude skrze potřebná opatření uzpůsoben (konání v menším počtu, online, příp. odklad s ohledem na nařízená omezení) a všechny přihlášené budeme průběžně o situaci informovat. Vaše přihlášení na semináře podporuje naší činnost i v takto nejisté době. Jsme připraveni společně hledat cesty pro uskutečnění všech seminářů.

Podzim 2021

Vedení reflexí 

11. 10. 2021 náhradní termín: 6.12. 2021 | Syřiště (Kounicova 42, Brno) | 9-17 hodin | kapacita 8-14 lidí
Cena: 1 850 Kč (zlevněná 1 350 Kč*, solidární 2 300 Kč**)

Přihlašování zde do 24. 11. 2021 | akreditováno MŠMT

Reflexím věnujeme speciální pozornost, protože tvoří zásadní část učebního procesu. V rámci reflexe nabízíme čas promýšlet, co program přinesl ve vztahu k cílům programu nebo pro osobní posun. Pomáhá účastníkům a účastnicím uvědomit si, co se dělo, a odvodit z toho poznání.

Na setkání se účastníci a účastnice seznámí s významem reflexe v různých přístupech (E-U-R, zážitková pedagogika), strukturou reflexe (jejími jednotlivými fázemi) a zaměří se na její odlišení od zpětné vazby. Budeme se ale věnovat zejména roli lektora či lektorky, kteří reflexi vedou. Zaměříme se na to, jak podpořit procesy ve skupině tak, aby měla příležitost pro společné hledání a tázání se a aby efektivně směřovala k vymezenému cíli, formulovala výstupy, osobní ponaučení či další kroky do budoucna.

Na setkání bude vyhrazena velká část prostoru pro praktický nácvik dovedností potřebných pro vedení reflexe. Zájemci budou mít možnost si vedení reflexe aktivně vyzkoušet a obdržet zpětnou vazbu od ostatních zúčastněných i lektorů.

 

Vedení diskuzí 1 a 2 , tréninková setkání 

8.11. a 7. 12. 2021 a 10.1. 2022 | Syřiště (Kounicova 42, Brno) | 9-17 hodin | kapacita 8-14 lidí
Cena: 3 300 Kč (zlevněná 2 400 Kč*, solidární 4 000 Kč**)

Přihlašování zde do 1. 12. 2021 | akreditováno MŠMT

Záměrem tréninku Vedení diskuzí 1 je rozvoj facilitátorských dovedností při vedení diskuzí tak, aby diskuze směřovala k prozkoumávání tématu a k posunu přemýšlení diskutujících.

Na setkání si vymezíme kvality diskuze jako pedagogického nástroje z hlediska obsahu i procesu diskuze. Budeme se věnovat reflexi facilitátorské role z pohledu moci a otázce, jakými zásahy a metodami může facilitátor kvality diskuze rozvíjet. Prostor bude i pro vyzkoušení dovedností a diskuzních metod, které jsou alternativou k otevřené diskuzi.

Tréninkové setkání Vedení diskuzí 2 (navazující na Vedení diskuzí 1) vyhrazuje velkou část prostoru pro praktický nácvik dovedností potřebných pro vedení diskuze a podporování kvalit diskuze: sledování, vyjasňování, shrnování, přerušování, propojování příspěvků, práce se záznamem. Budeme se také věnovat otázce, jak s respektem reagovat v obtížných situacích. Pracovat budeme v menších skupinách i společně.

 

Formativní hodnocení – jak začít?

11. 11. 2021 | Syřiště (Kounicova 42, Brno) | 9-17 hodin | kapacita 8-14 lidí
Cena: 1 650 Kč (zlevněná 1 200 Kč*, solidární 2 000 Kč**)
Přihlašování zde do 2. 11. 2020

Formativní hodnocení je hodnocení, které podporuje v dalším učení. Je formulováno popisným jazykem, vztahuje se k předem stanoveným kritériím a jasně sděluje, co učící se zvládá a do jaké míry. Tím umožňuje plánování dalšího učení. Je to hodnocení, které pomáhá udržovat motivaci a přebírat za svůj pokrok odpovědnost. V rámci jednodenního semináře si představíme jednotlivé složky takového hodnocení a procvičíme si jeho formulaci. 

Seminář je určen pro pedagožky a pedagogy, kteří přemýšlí o smyslu a dopadu hodnocení na své svěřence a chtějíse inspirovat, jak s formativním hodnocením postupně začít.

 

Kritické myšlení a globální témata (24 hodin) 

3. - 5. 12. 2021 | Syřiště (Kounicova 42, Brno) | pátek a sobota 9 - 17.30 hod, neděle 9 - 14 hod | kapacita 8 - 14 lidí
Cena:  5 850 Kč (zlevněná 4 350 Kč*, solidární 7 400 Kč**)

Přihlašování zde do 24. 11. 2021 | akreditováno MŠMT

Metody kritického myšlení nabízejí pedagogům a pedagožkám cestu, jak učit smysluplně a s ohledem na komplexnost současného světa. V rámci kurzu si účastníci a účastnice na vlastní kůži vyzkouší, jaké to je účastnit se lekcí, které jsou vedeny metodami kritického myšlení a řídí se principy konstruktivistické pedagogiky. Společně se podíváme na jakých kořenech přístup podporující kritické myšlení ve vzdělávání může stavět a jak jej přetavit v praktickou realizaci. Představíme si program Čtením a psaním ke kritickému myšlení. Na příkladu modelových lekcí si představíme konkrétní metody a analyzujeme přístupy v lekcích použité. Zaměříme se na konkrétní možnosti uplatnění ve vlastní pedagogické praxi.

Seminář je vhodný pro pedagogy a pedagožky, lektory a lektorky vzdělávacích organizací, ale i kohokoli dalšího, kdo má zájem prozkoumat tento přístup k výuce a případně na něj navázat delším kurzem. Jedná se o tři celodenní setkání od pátku do neděle. Kurz je akreditován MŠMT a je možné jej hradit z tzv. šablon. 

 

---

*Zlevněná cena je určena pro studenty a studentky, rodiče na rodičovské dovolené, nezaměstnané, dobrovolníky a dobrovolnice NaZemi, příp. dle domluvy.
**Zaplacením solidární ceny podpoříte účast na našich kurzech a seminářích těch zájemců, kteří si ji vzhledem ke své životní situaci nemohou dovolit. Mnohokrát vám za to děkujeme.

 

Předběžné přihlašování na další kurzy pro jaro 2022

Konflikt jako příležitost k učení  | Práce s kontroverzními tématy  | Global storylines v praxi | Kritické myšlení a globální témata (80 hodin)

Podrobnosti k seminářům a kurzům najdete zde

Z kapacitních důvodů jsme poprvé po deseti letech nevypsal náš tradiční dlouhodobý kurz Kritické myšlení a globální témata. Plánujeme jej otevřít po Novém roce v intenzivnější formě. Svůj předběžný zájem můžete vyjádřit zde. V průběhu zimy bychom vás kontaktovali s bližšími informacemi.

 

 

 

 

 

 

Sdílejte článek