Kampaň Fairtradová města koordinuje organizace Fairtrade Česko a Slovensko

Autor Gabriela Štěpánková
6
Únor
2019

Kampaň Fairtradová města a Fairtradové školy přešla od ledna 2019 nově zcela pod koordinaci Fairtrade Česko a Slovensko. Fairtrade Česko a Slovensko však s námi bude na zajišťování podpory pro zapojená města a školy nadále spolupracovat, jakož i s Ekumenickou akademií a do budoucna i s dalšími partnery.

Kampaň Fairtradová města byla v České republice spuštěna na podzim roku 2011. Navazuje na celosvětovou iniciativu označování míst, která podporují fair trade. K 1. lednu 2019 bylo v České republice 12 Fairtradových měst, 26 Fairtradových škol a 11 Fairtradových církevních sborů.

Od samého začátku kampaně se na její koordinaci podílely tři organizace – Fairtrade Česko a Slovensko, Ekumenická akademie a my v NaZemi. Zejména poslední dvě zmíněné organizace se podílely na přípravě řady akcí a seminářů pro zapojené subjekty a poskytovaly tak městům, školám i církevním sborům potřebný obsah a podporu v plánování aktivit.

Na konci roku 2018 jsme zvažovaly další řízení a podporu kampaně. Zejména z finančních důvodů jsme se dohodly na novém nastavení celé kampaně, kdy zůstane jediným koordinátorem Fairtrade Česko a Slovensko. Ekumenická akademie a NaZemi budou dále poskytovat podporu zejména na poli globálního rozvojového vzdělávání a propojování tématu fair trade o další globální souvislosti.

Fairtrade Česko a Slovensko již aktualizovalo seznam podpory, který bude dále jednotlivým subjektům nabízet. Do budoucna plánují zapojit další nevládní organizace, které se zabývají příbuznými tématy, aby lidem zapojeným do kampaně nabízely i vlastní podpůrné materiály či možnost zapojení do akcí. Předpokládáme tedy, že nabídka podpory se nebude zužovat, spíše naopak. Chceme nadále podporovat aktivitu lidí v kampani, která směřuje ke zvyšování povědomí o globálních souvislostech a životech lidí ve světě. Věříme, že fair trade pomáhá lidem žít lepší životy a představuje ukázku spravedlivějšího systému mezinárodního obchodu.

Ekumenická akademie i NaZemi zůstávají podporovateli kampaně Fairtradových měst.

Jménem spolupracujících nevládních organizací srdečně děkujeme všem lidem zapojeným do kampaně za jejich dosavadní vynaložené úsilí a těšíme se další spolupráci.

Sdílejte článek