Práce s kontroverzními tématy, 17. června, 9-17 hod.

Autor Petra Frühbauerová
9
Kvě
2021

Zažili jste diskuze o tématech jako je klimatická krize, migrace, mezinárodní politika, konflikty ve světě (...doplňte jakékoli kontroverzní téma), kdy vám záleželo na tom diskuzi vést, ale dostávali jste se do úzkých, protože byla příliš výbušná či zraňující? Chtěli jste náročné téma předat ve skupině, se kterou pracujete (třída, oddíl...), ale nevěděli jste, jak pracovat s vlastním názorem? Máte chuť o kontroverzních tématech mluvit, ale máte obavy z emocí vlastních i druhých?

Záměrem semináře je prozkoumat, jak se věnovat komplexním tématům bez jednoznačných odpovědí a přitom udržet bezpečné prostředí pro účastníky a účastnice programu. Kontroverzní témata jsou charakteristická tím, že vzbuzují silné emoce a mají tendenci rozdělovat společnost či komunitu. Při otevřeném přístupu ke komunikaci a vzdělávání se tedy kontroverzním tématům nelze vyhnout, někdy je těžké je předvídat, nicméně je možné se na práci s nimi připravit. Workshop bude prvním krokem a ukázkou takové přípravy. Společně se pokusíme hledat odpovědi na otázky: Jak pracovat s vlastním postojem ve výuce kontroverzních témat? Jak pracovat s tématem, když nemám dost informací a relevantních zdrojů?
 
Seminář je určen pro účastníky a účastnice, kteří se ve třídách, oddílech, týmech či kolektivech setkávají s kontroverzními tématy a hledají cesty, jak bezpečně otevírat diskuzi o nich.
Kapacita semináře je 8-16 lidí, přihlašování je možné zde: https://forms.gle/tsPXvTACFxwhmD8W9 do 6. června. Seminář je akreditován MŠMT, lze jej hradit ze šablon. Povede jej Petra Frühbauerová a Džestr.
 
Cena: 1 850 Kč (zlevněná 1 350 Kč*, solidární 2 300 Kč**)
*Zlevněná cena je určena pro studenty a studentky, rodiče na rodičovské, příp. dle domluvy.
**Zaplacením solidární ceny podpoříte účast na našich kurzech a seminářích těch zájemců, kteří si ji vzhledem ke své životní situaci nemohou dovolit. Mnohokrát vám za to děkujeme.
 
Seminář se uskuteční v takové podobě, která bude možná na základě aktuálních epidemických opatření. Zohledníme také preference přihlášených, které se mohou odvíjet od vaší možnosti cestovat apod. Rozhodnutí padne 7. června a obratem vás budeme informovat. Varianta naživo by proběhla v NaZemi (Kounicova 42, Brno) s podmínkou testování (upřesníme, jak staré) / očkování / 90denní lhůty pro prodělání Covidu. Varianta online by proběhla na Zoomu.

Pozvěte přátele!

Událost na FB
Sdílejte článek