Letošní Výstava na stromech zkoumá budoucnost práce ve světle nových technologií

Autor Martin Štrunc
28
Červenec
2020

Během pandemie koronaviru řada z nás zakusila, jaké to je přesunout svou práci či vzdělávání do online prostoru. Šlo možná o výjimečnou situaci, ale trend je zřejmý: jsme na počátku nové „průmyslové revoluce“. Jak technologie promění naši práci? Čeho už jsme svědky a co do budoucna očekávat? Za hlavní procesy změny lze považovat automatizaci, digitalizaci a robotizaci. Je tedy pravděpodobné, že některá pracovní místa v řádu desítek let zcela zaniknou a budou nahrazena stroji. Znamená to ovšem, že už dnes díky strojům pracujeme méně a na lepších pozicích? Ne tak docela. Řada lidí se naopak kvůli automatizaci ocitá ještě ve větší nejistotě.

Kdy a kde?

A právě proměně pracovních podmínek s novými technologiemi se věnuje 6. ročník Výstavy na stromech, která se koná 3.–10. října 2020 v parcích, alejích a zahradách po celé republice. Výstavový happening organizují školy společně se studenty, knihovny, místní samosprávy a další, kteří chtějí na téma upozornit širokou veřejnost. Součástí výstavy je na některých místech třeba piknik nebo promítání tematického filmu.

Chcete se stát vystavovateli?

Stačí najít vhodné místo ve vašem městě či obci, přihlásit se k organizaci výstavy a zajistit první říjnový týden její vyvěšení na stromy (tisk i distribuci plakátů zajišťuje organizace NaZemi). Veškeré potřebné informace najdete na webu a v manuálu vystavovatele, po přihlášení se vám ozve také koordinátorka výstavy a objasní detaily. Po přihlášení vaši výstavu přidáme na společnou mapu a v září dostanete také podklady pro propagaci.

Vzdělávací lekce

Součástí výstavy je každoročně také vzdělávací lekce pro studenty (zejména 2. stupně a středních škol), která jim dané téma lépe přibližuje a vysvětluje. Lekci lze uvést před i po shlédnutí výstavy. Podklady k jejímu uvedení od nás dostanete v září. V letošním roce chystáme také webový portál, který bude obsahovat další informace, grafy a příběhy, vážící se k tématu. Na jeho spuštění se můžete těšit taktéž během září.

Téma podrobněji

Výrazně se v současné době proměňuje trh práce samotný. V posledních letech posiluje odvětví tzv. zakázkové ekonomiky, v níž jde o zadávání jednorázových zakázek přes digitální platformy a aplikace lidem, kteří dostanou zaplaceno pouze za jednotlivé úkony. To radikálně mění standardní vztah „zaměstnavatel a zaměstnanec“ a nutí státy přemýšlet nad tím, jak měnit zákoníky práce, aby pracovníky a pracovnice chránily také v 21. století. Nové typy práce slibují flexibilitu a větší nezávislost, avšak realita může být právě opačná. Již dnes podobné platformy generují řadu lidí v prekarizovaných pozicích, bez jakýchkoli zaměstnaneckých jistot. Technologie bezpochyby nabízí lákavou vizi budoucího světa práce bez fyzicky náročných a špatně placených pozic, s kratší pracovní dobou, ba dokonce s nepodmíněným základním příjmem. Již dnes však v celém západním světě vidíme řadu negativních důsledků, s nimiž bude třeba počítat. Jaká bude budoucnost naší práce? To je jedna z největších výzev příštích let.

Kontakt pro organizátory a organizátorky:

Kontakt pro média:

 

Akce je financována z mezinárodního projektu “Central Europe for Sustainable Development” podporovaného Evropskou komisí z programu Development education and awareness raising. Spolufinancováno Evropským sborem solidarity Evropské unie.

Sdílejte článek