Odpovědnost firem a odpovědné veřejné nakupování

Autor Tomáš Bílý
20
Únor
2009

V roce 2009 jsme zahájili několik kampaní věnujících se odpovědnosti firem i odpovědnému veřejnému nakupování. V oblasti odpovědnosti firem jsme cílili především na oděvní a hračkářské firmy, a to prostřednictvím kampaní „Ušili to na nás!“ a „Víte, s čím si hrajete?“

 Provedli jsme několik výzkumů, abychom zjistili kde a za jakých podmínek firmy vyrábí své zboží. Z výzkumů vyplynulo, že většina firem v tomto ohledu není transparentní. Nicméně některé z nich zájem o etičtější podnikání projevily a i z toho důvodu jsme upravili pro české prostředí publikaci „4 kroky k odpovědnosti“ s podtitulem „Co mohou firmy podniknout pro zajištění důstojných podmínek při výrobě jejich zboží?“. Publikace Jeroena Merka uvádí konkrétní přehled kroků, které firmám mohou pomoci vyhodnotit, zavést a kontrolovat dodržování pracovních standardů ve svých dodavatelských řetězcích a eliminovat zneužívání pracovníků.

Spolu s partnery z celého světa se nám podařilo přimět adidas, aby vyplatil dělníkům v PT Kizone v Indonésii odstupné ve výši 1,8 miliónů dolarů. Závazek adidasu lze považovat za ohromný úspěch. Vývoj celé kauzy poukazuje na nezbytnost vzájemné spolupráce dělníků a důležitost podpory ze strany nevládních organizací, i ze strany spotřebitelů. 2800 zaměstnanců továrny však muselo čekat na takový závěr dva roky, v průběhu kterých adidas odmítal odpovědně přistoupit k oprávněnému požadavku bývalých zaměstnanců a zaplatit dluh.

Českou veřejnost informujeme o podmínkách, jež při výrobě spotřebního zboží panují. Tak, aby se spotřebitelé začali zajímat o původ zboží a používali svou nákupní sílu cíleně a pozitivně. Toto téma se nám podařilo i výrazným způsobem prosadit do médií.

V oblasti odpovědného veřejného nakupování jsme rozjeli kampaň Fairtradová města a školy. Jedná se o mezinárodní iniciativu označování míst, kde je podporován fair trade. Cílem kampaně je osvěta o fair trade a podpora prodeje fairtradových výrobků v daném místě. O status se mohou ucházet nejen města či malé obce, ale i školy, univerzity, církve a náboženské obce. V Česku jsou zatím čtyři Fairtradové školy, šest Fairtradových sborů/zařízení a čtyři Fairtradová města (Vsetín, Litoměřice, Volyně, Český Krumlov).

Sdílejte článek