PodObal – příručka o globálních souvislostech našeho obchodování

Jak nejlépe zobrazit vzájemnou provázanost lidí na světě než přes ekonomiku?! Předměty a potraviny, které jsou fyzické, cestují, jsou předmětem obchodu, který v celé historii lidstva byl příčinou objevů a motorem globalizace.

Téma příručky formulované jako spotřeba – tedy o věcech, které používáme a jíme, kde se berou, co přinášejí jiným lidem, za jakých podmínek jsou obchodovány. A dále – co ovlivňuje naše nakupování, jak jsou utvářena naše přání a jak můžeme věci a situace měnit.

Lekce podporují myšlení v souvislostech, hledání různých perspektiv v dialogu se spolužáky a hlasy lidí z odlišného prostředí a hledání možností vlastního vlivu a změny. Pomáhají tak rozvíjet průřezové oblasti Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech a Environmentální výchova.

Příručka obsahuje:

 • 32 lekcí globálního rozvojového vzdělávání do různých předmětů
 • 5 dokumentárních filmů
 • 67 fotografií
 • ilustrované přílohy

Kapitoly: Když chcete...

 • ... aby se studenti podívali jinak
 • ... aby studenti přišli na nové souvislosti
 • ... aby studentí téma prožili
 • ... aby studenti přemýšleli o sobě
 • ... studenty inspirovat
 • ... pracovat s filmem
 • ... a něco navíc

Filmy: 

 • Příběh věcí
 • 100% cotton
 • Toxiny se vracejí
 • Always Coca-Cola
 • Květoucí obchod

Cena: 300 Kč

Příručku v angličtině (UnderCover – Resource Book on Global Dimensions of our Consumption for Teachers) si můžete zdarma stáhnout.

2