Lze to dělat lépe: pozitivní příklady z obuvnického průmyslu

Autor Gabriela Štěpánková
19
Prosinec
2017

Jak zlepšit pracovní podmínky v celém svém dodavatelském řetězci? To mohou najít obuvnické společnosti v námi vydané studii How to do better: an exploration of better practices within the footwear industry. Inspirovat se mohou příklady značek jako Ethletic, Veja, Sole Rebels, Nisolo či Po Zu, které usilují o etický přístup. Zpráva obsahuje konkrétní doporučení pro všechny, kteří chtějí při výrobě svého zboží dbát na pracovní a potažmo i lidská práva.

Studie je rozdělena do pěti klíčových oblastí: zlepšování pracovních podmínek dělníků a dělnic (mzda, přesčasy, pracovní prostředí), ochrana jejich zdraví a bezpečnost na pracovišti, podpora svobody sdružování (možnost zakládat svobodné odbory), ochrana životního prostředí (včetně problematiky využívání toxických látek, znečištění vody, nakládání s odpady) a transparentnost dodavatelského řetězce (nezávislé audity, zveřejňování míst výroby).

Ve studii se objevuje pohled jak samotných značek, tak i neziskového sektoru či multistakeholderových iniciativ (zahrnují jak firmy, tak i neziskové organizace, v některých případech i odbory a politiky). Obsaženy jsou i příklady certifikací, přičemž nejvíce jsou oceňovány ty, které řeší nejen ekologické, ale i sociální dopady výroby. Zmiňovány jsou certifikační systémy jako Bluesign, Higgs Index, IVN.

Zhodnocení certifikací a jaký mají význam

Jak mohou certifikace přispět ke zlepšení podmínek v obuvnickém a kožedělném průmyslu ukazuje rovněž další výzkumná zpráva, kterou jsme právě vydali, s názvem Still much to do. A report on the ecological and social labelling of footwear and leather. Zapojení do certifikačního systému může být pro firmu jedním z transparentních kroků, kterým dá spotřebitelům jasně najevo svůj zájem o podmínky lidí vyrábějících jejich zboží či o ochranu přírody.

Ukázalo se, že většina z námi zkoumaných certifikátů dbá pouze na environmentální dopady výroby. S ohledem na ně se nejlépe umístily certifikáty Blauer Engel, Austrian Ecolabel on Shoes, IVN Naturleder a Nordic Swan, které odmítají používání nebezpečných chemikálií a těžkých kovů. S výjimkou Austrian Ecolabel on Shoes mají však všechny certifikační systémy slabá sociální kritéria. EU Ecolabel, Nordic Swan a IVN Naturleder odkazují v této souvislosti pouze na příslušné úmluvy EU.

Do srovnání byly zahrnuty také tři české certifikáty, a to Žirafa řešící dětskou obuv, Ekologicky šetrný výrobek a Česká kvalita. Označení Žirafa neřeší vůbec žádná ekologická ani sociální kritéria, jen zdravotní nezávadnost obuvi pro spotřebitele. Žádná sociální kritéria neřeší ani certifikát Česká kvalita a Ekologicky šetrný výrobek. Posledně jmenovaný certifikát přitom můžeme najít na více než 400 produktech od více než 90 firem. Co se týče environmentálních kritérií získala Česká kvalita 3 plusové body a Ekologicky šetrný výrobek 11 bodů z 18 možných.

 „Pět z 12 zkoumaných certifikací neřeší vůbec žádná sociální kritéria. Pracovní podmínky lidí vyrábějících naše zboží se však dostávají stále více do popředí a zvyšuje se i povědomí spotřebitelů a spotřebitelek a jejich poptávka po etickém zboží. To vše by pro firmy mělo být signálem, aby usilovaly o takové certifikace, které řeší jak ekologická, tak i sociální kritéria,“ uvedl ke zprávě Petr Mareš, který se  v NaZemi věnuje odpovědnosti firem v oblasti jejich dodavatelského řetězce.

Souhrn ze studie How to do better: an exploration of better practices within the footwear industry najdete zde.

Celou studii How to do better: an exploration of better practices within the footwear industry naleznete tady.

Zprávu Still much to do. A report on the ecological and social labelling of footwear and leather si můžete stáhnout zde.

 

Líbí se vám, co děláme? Podpořte naši činnost!

Chci podpořit
Sdílejte článek