Případ Apple – dlouho očekávaná zpráva z auditu ve Foxconnu potvrzuje kritiku nevládních organizací

Autor Petr Mareš
16
Duben
2013

Organizace Fair Labor Association (FLA) provedla na žádost společnosti Apple sociální audit ve třech čínských výrobních továrnách Foxconnu (dodavatel Applu). Výsledky zveřejněné na konci března v mnohém potvrzují kritiku nevládních organizací, které dlouhodobě poukazovaly na nepřijatelnost pracovních podmínek ve Foxconnu. Apple i Foxconn deklarovaly, že přistoupí ke krokům, které by měly zajistit důstojné pracovní podmínky pro všechny.

Dlouho očekávaná shrnující zpráva sociálního auditu, který prováděla organizace FLA, byla zveřejněna 29. března 2012. Víceméně potvrdila výsledky šetření nevládních organizací (např. SACOM – Students and Scholars Against Corporate Misbehavior), které se snažily dlouhodobě apelovat na Apple, aby přijal vlastní odpovědnost a podnikl potřebné kroky ke změně. Na tyto výzvy ale Apple několik let, nebereme-li v úvahu mediální vyjádření, v podstatě nereagoval. Nyní se má situace změnit, nicméně vše zatím zůstává v dimenzi deklarací.

Šetření v rámci samotného auditu se podrobilo v Číně zatím zcela nevídané množství dělníků – 35 500. Z jejich výpovědí je zřejmé, že v továrnách Foxconnu jsou běžné nadměrné a neplacené přesčasy, přičemž výše mzdy mnohdy nepokryje ani základní potřeby dělníků. Dále bylo poukázáno na závažná rizika v oblasti zdraví a bezpečnosti dělníků, zneužívání práce studentů a mnohá další pochybení. FLA zároveň vypracovala detailní postup, který by měl v budoucnosti vést k odstranění všech problémů.

Nevládní organizace (SACOM, makeITfair, Good Electronics), jež Apple řadu let kritizují, přijaly výsledky auditu poměrně pozitivně. Nicméně důvod k obavám, že dojde opakovaně k porušování pracovních standardů, podle nich stále přetrvává. Jednak protože k celé řadě problémů FLA nenavrhla možnosti jejich efektivního řešení a jednak proto, že snahu změnit přístup v kontextu pracovních podmínek již Apple a Foxconn v minulosti několikrát deklarovaly.

Obecně lze snahu Applu a FLA hodnotit jistě pozitivně. Zároveň je ale nutné zohlednit kritické připomínky zmíněných nevládních organizací a v neposlední řadě čekat, zda se řešení nepřijatelných pracovních podmínek posune od pouhých deklarací k reálným krokům.

Sdílejte článek