Produkce obuvi: pracovní podmínky domácích pracovnic v Indii

Evropské země importují 65 % indické obuvnické produkce.  Zajímá vás, za jakých podmínek v Indii naše boty vznikají? Pak si přečtěte výzkumnou zprávu, kterou vydala britská organizace Labour Behind Labour v rámci mezinárodního projektu „Obuj se do toho“. Upozorňuje na špatné pracovní podmínky tzv. domácích pracovnic v indickém Tamil Nadu. Zároveň věnuje pozornost problematice transparentnosti dodavatelských řetězců, která může do značné míry přispět ke zlepšení života těchto dělnic. 

Domácí pracovnice jsou nedílnou součástí globalizovaného obuvnického průmyslu. Představují pro výrobu obuvi velice důležitý článek, přestože jsou v rámci netransparentního dodavatelského řetězce téměř neviditelné. Věnují se převážně velmi náročnému ručnímu šití svršků obuvi, které jsou po té zasílány k  zpracování dalším firmám, v řadě případů i přímo evropským. Ty je pak mnohdy nabízejí jako produkt vyrobený v Evropě. V porovnání se zaměstnanci továren čelí domácí pracovnice mnohdy ještě horším právním podmínkám. 

Práce domácích pracovnic je velice nejistá. Protože nejsou oficiálně zaměstnané, nemají nárok na sociální ani zdravotní pojištění. Jejich příjem je hluboko pod úrovní minimální mzdy. Za osmihodinovou tvrdou práci dostanou přibližně 100 indických rupií (cca 35 Kč), což jim neumožní zajistit ani běžné potřeby.  Náročná práce má také velmi negativní dopad na jejich zdraví. 

Většina z domácích pracovnic ale v podstatě nemá jinou volbu zaměstnání. „Může se nám to nelíbit, ale zkrátka musíme šít. Je to naše jediná možnost,“ sdělila výzkumníkům jedna z domácích pracovnic.

Celý výzkum v anglickém jazyce najdete zde.

Sdílejte článek