Průvodce vzdělávacími metodikami Global Storylines

Materiál provádí přístupem Global Storylines a jednotlivými příběhy:
  • Obr od Bodláčí hory,
  • Voda, důvod k odchodu,
  • Naše půda, naše plody.
 
Metoda storyline pracuje s příběhem, který motivuje k učení. Ten se stává osou výuky po dobu několika měsíců. V globálních příbězích (Global Storylines) se žáci a žákyně stávají protagonisty příběhů a v rolích dospělých členů fiktivní komunity čelí různým výzvám a problémům.
2