Přihlašování na semináře - jaro 2022

Na jaře 2022 vypisujeme otevřené semináře Vedení diskuzí 1 a 2, Formativní hodnocení a Vedení reflexí. Těšíme se na vás. Na konci příspěvku najdete také odkaz na formulář pro předběžné vyjádření zájmu o účast na seminářích, které aktuálně nemají vypsané konkrétní termíny.

Jaro 2022

Vedení diskuzí 1 a 2 , tréninková setkání 

17. 3. a 13. 4. 2022 | Syřiště (Kounicova 42, Brno) | 9-17 hodin | kapacita 8-14 lidí
Cena3 400 Kč (zlevněná 2 500 Kč*, solidární 4 200 Kč**)

Přihlašování zde do 10. 3. 2022 | akreditováno MŠMT

Záměrem tréninku Vedení diskuzí 1 je rozvoj facilitátorských dovedností při vedení diskuzí tak, aby diskuze směřovala k prozkoumávání tématu a k posunu přemýšlení diskutujících.

Na setkání si vymezíme kvality diskuze jako pedagogického nástroje z hlediska obsahu i procesu diskuze. Budeme se věnovat reflexi facilitátorské role z pohledu moci a otázce, jakými zásahy a metodami může facilitátor kvality diskuze rozvíjet. Prostor bude i pro vyzkoušení dovedností a diskuzních metod, které jsou alternativou k otevřené diskuzi.

Tréninkové setkání Vedení diskuzí 2 (navazující na Vedení diskuzí 1) vyhrazuje velkou část prostoru pro praktický nácvik dovedností potřebných pro vedení diskuze a podporování kvalit diskuze: sledování, vyjasňování, shrnování, přerušování, propojování příspěvků, práce se záznamem. Budeme se také věnovat otázce, jak s respektem reagovat v obtížných situacích. Pracovat budeme v menších skupinách i společně.

 

Formativní hodnocení – jak začít?

22. 3. 2022 | Syřiště (Kounicova 42, Brno) | 9-17 hodin | kapacita 8-14 lidí
Cena: 1 700 Kč (zlevněná 1 250 Kč*, solidární 2 100 Kč**)
Přihlašování zde do 17. 3. 2022

Formativní hodnocení je hodnocení, které podporuje v dalším učení. Je formulováno popisným jazykem, vztahuje se k předem stanoveným kritériím a jasně sděluje, co učící se zvládá a do jaké míry. Tím umožňuje plánování dalšího učení. Je to hodnocení, které pomáhá udržovat motivaci a přebírat za svůj pokrok odpovědnost. V rámci jednodenního semináře si představíme jednotlivé složky takového hodnocení a procvičíme si jeho formulaci. 

Seminář je určen pro pedagožky a pedagogy, kteří přemýšlí o smyslu a dopadu hodnocení na své svěřence a chtějíse inspirovat, jak s formativním hodnocením postupně začít.

 

Vedení reflexí 

11. 4. 2022 | Syřiště (Kounicova 42, Brno) | 9-17 hodin | kapacita 8-14 lidí
Cena: 1 900 Kč (zlevněná 1 400 Kč*, solidární 2 400 Kč**)

Přihlašování zde do 21. 3. 2022 | akreditováno MŠMT

Reflexím věnujeme speciální pozornost, protože tvoří zásadní část učebního procesu. V rámci reflexe nabízíme čas promýšlet, co program přinesl ve vztahu k cílům programu nebo pro osobní posun. Pomáhá účastníkům a účastnicím uvědomit si, co se dělo, a odvodit z toho poznání.

Na setkání se účastníci a účastnice seznámí s významem reflexe v různých přístupech (E-U-R, zážitková pedagogika), strukturou reflexe (jejími jednotlivými fázemi) a zaměří se na její odlišení od zpětné vazby. Budeme se ale věnovat zejména roli lektora či lektorky, kteří reflexi vedou. Zaměříme se na to, jak podpořit procesy ve skupině tak, aby měla příležitost pro společné hledání a tázání se a aby efektivně směřovala k vymezenému cíli, formulovala výstupy, osobní ponaučení či další kroky do budoucna.

Na setkání bude vyhrazena velká část prostoru pro praktický nácvik dovedností potřebných pro vedení reflexe. Zájemci budou mít možnost si vedení reflexe aktivně vyzkoušet a obdržet zpětnou vazbu od ostatních zúčastněných i lektorů.

 ------

*Zlevněná cena je určena pro studenty a studentky, rodiče na rodičovské dovolené, nezaměstnané, dobrovolníky a dobrovolnice NaZemi, příp. dle domluvy.

**Zaplacením solidární ceny podpoříte účast na našich kurzech a seminářích těch zájemců, kteří si ji vzhledem ke své životní situaci nemohou dovolit. Mnohokrát vám za to děkujeme.

 

Předběžné přihlašování na další semináře a kurzy

Konflikt jako příležitost k učení  | Práce s kontroverzními tématy  | Global storylines v praxi | Kritické myšlení a globální témata

Podrobnosti k seminářům a kurzům najdete zde.

Další běh dlouhodobého kurzu Kritické myšlení a globální témata plánujeme otevřít na podzim 2022. 

Svůj předběžný zájem o účast na seminářích můžete vyjádřit zde

 

Sdílejte článek