Skauti na Zemi

Skauti na Zemi jsou společným projektem Junáka - českého skauta a NaZemi, do kterého jsou zapojeny i další skautské a globálně vzdělávací organizace ze Slovenska, Polska, Slovinska, Řecka, Velké Británie i Německa - dohromady 11 organizací ze sedmi zemí. Cílem tohoto širokého projektu (Scouts and Guides: Active Global Citizens) je posílit roli skautského hnutí v podpoře důstojného života, lidských práv, rovnosti a spravedlnosti ve světě. Usiluje o to, aby skauti a skautky vnímali svět celistvě a v souvislostech a aby díky tomu dokázali domýšlet dopady svého jednání. Věříme, že toto porozumění přispěje k zodpovědnějšímu rozhodování i chování každého z nás.

V projektu se propojují nejaktuálnější potřeby dnešního světa se základními myšlenkami, které stály u zrodu skautského hnutí. Smyslem a posláním skautingu vždy bylo zlepšovat, být užitečný, pomáhat. Zaznívají slova o světovém bratrství, o prospěšnosti celému lidskému společenství, nebo jednoduše o zlepšování světa. Projekt Skauti na Zemi chce nabídnout způsob, jak to dělat. Chceme skauty a skautky učit přemýšlet nad důsledky, které jejich volby budou mít na lidi, které nikdy nepotkají, nebo na přírodu v místech, která nikdy nenavštíví. I tak si představujeme zlepšování světa. Program oddílu tím obohatíme o takzvaný „rozměr globální zodpovědnosti“.

7
zemí EU
11
partnerských organizací
52
tisíc zapojených skautů
3
roky trvání projektu

Pokusme se zanechat tento svět o trochu lepším, než jaký byl, když jsme na něj přišli.

(Robert Baden-Powell) 

Východiska

Vycházíme z předpokladu, že vliv každého z nás sahá díky velké propojenosti světa mnohem dál, než kam dohlédneme a často i než si dokážeme domyslet. Vycházíme z toho, že pokud na jedné straně zlepšujeme svět prostřednictvím výchovy, tak je škoda, abychom si naše „skóre“ kazili tím, že svět na druhé straně zhoršujeme nezodpovědným nebo nedomyšleným rozhodováním, nebo stylem života. Vycházíme z předpokladu, že skauti by se tak nějak měli zajímat o to, jakou stopu zanechávají – že chtějí být odpovědní.

Co to znamená pro skautské oddíly a kmeny?

Nepřinášíme nový balík programu pro oddíly nebo kmeny. Chceme jen obohatit stávající program o nový rozměr, popostrčit způsob, jakým se ve většině oddílů a kmenů nad programem přemýšlí. Chceme, aby více vedoucích při povídání se skauty a skautkami, rovery a roverkami nekončili u toho, co je špatné, nebo správné, ale aby se pouštěli i za tyto kategorie. Aby vedoucí při vysvětlování skautských zákonů vědomě volili i takové příklady, které budou podporovat chápání souvislostí a porozumění provázanosti světa. Bude stačit, když se při společném nákupu materiálu pro družinové projekty začneme zajímat o původ výrobků, které kupujeme, když v dětech přestaneme podporovat stereotypy a naopak se naučíme pokládat sobě i jim otázky, na které zatím neznáme odpovědi.

Budeme se snažit vedoucím nabídnout veškerou možnou podporu, aby dokázali mluvit o tématech, které jeho děti zajímají, která mají vztah k jeho dosavadnímu programu, nebo která rezonují ve společnosti, ať už dlouhodobě, nebo aktuálně.

  • Ještě si děti rády hrají na indiány? Měli jste indiánskou etapovku, nebo Mayskou? Jaká je současná situace původních severoamerických národů? Jak se do této situace dostali? Kdo to zavinil? Mohlo by se něco takového opakovat?
  • Učíme děti respektu k sobě navzájem, jak bychom mohli děti v oddíle naučit respektovat člověka bez domova?
  • Jsou naše oddíly otevřené sociálně znevýhodněným dětem? A měla by být naše země otevřená uprchlíkům ze zemí, kde zuří konflikty?
  • Zvažujeme, zda dát žebrákovi desetikorunu v obavě, že si koupí víno, ale vybíráme banku podle toho, do jakých odvětví investuje?

Skauti na Zemi se budou snažit podpořit vedoucí oddílu v tom, aby s podobnými tématy v oddíle dokázali pracovat.

Tento projekt byl realizován s finanční podporou Evropské unie. Obsah projektu je zcela na odpovědnosti NaZemi a jako takový nemůže být považován za stanovisko Evropské unie.

      

 

Pokračujte na další krok

Jak (se) vzdělávají skauti na zemi