Společnost Apple stále není schopna zaručit vyhovující pracovní podmínky

Autor Gabriela Štěpánková
13
Leden
2014

Společnost Apple dlouhodobě čelí kritice v souvislosti s nevyhovujícími pracovními podmínkami v továrnách jejích dodavatelů, především Foxconnu. Před dvěma lety se proto Apple spojil s iniciativou Fair Labor Association (FLA), která se profiluje jako vícestranná iniciativa usilující o zlepšování pracovních podmínek. Společnosti Apple, která se veřejně zavázala ke zlepšení pracovních podmínek ve svých dodavatelských řetězcích, měla pomoci nastavit takové mechanismy, které by zamezily porušování lidských práv při výrobě.

V prosinci FLA vydala třetí a poslední podrobný report (Foxconn Verification Status Report) z továren Foxconnu, kde uvádí, že se podařilo implementovat 98,8 % všech navržených korektivních opatření. Podle organizací GoodElectronics, makeITfair a Germanwatch se ale ve skutečnosti podařilo docílit pouze dílčích zlepšení (v oblasti bezpečnosti, zdravotních opatření a délky pracovní doby). Zásadní problémy ale bohužel stále přetrvávají a Applu se nepodařilo naplnit vlastní závazky. Na základě zjištění výše zmíněných organizací Apple a Foxconn selhávají především v těchto oblastech

Pracovní doba

 Apple a Foxconn se zavázaly, že do července 2013 bude pracovní doba plně v souladu s čínskými zákony. Navzdory tomuto závazku FLA ve svém posledním reportu uvádí, že v továrně Longhua (Shenzen) pracuje 67 % dělníků více, než je zákonem povoleno (36 hodin přesčasů za měsíc). V továrně Guanlan (Shenzen) pracuje nad rámec povolených přesčasů 56 % dělníků. Během průzkumu, který probíhal od března do října 2013, vyšlo najevo, že dělníci běžně pracují více než 60 hodin přesčas. Největším problémem zůstávají období nejvyšší produkce (červenec až říjen), kdy pracuje až 80 % dělníků nad rámec povolených přesčasů.

Mzdy

Přestože byl přislíben nárůst mezd jako kompenzace za omezení extrémně dlouhých přesčasů, FLA se ve svých reportech k problému vůbec nevyjadřuje.
Výzkum zaměřený na living wage (důstojnou mzdu)
Přestože FLA slíbila, že zajistí výzkumy (města Shenzhen a Chengdu) na základě kterých lze určit náklady na život a výši důstojné mzdy, ve svých reportech tento výzkum vůbec nezmiňuje.

Zastoupení pracujících

Dalším slibem Applu bylo vytvoření skutečné reprezentace pracujících, která není, jak je v Číně běžné, v područí jediné oficiální odborové asociace, která hájí spíše zájmy zaměstnavatele, než zájmy dělníků. K vytvoření nezávislých odborů bohužel také nedošlo.

Nezaplacené přesčasy

Apple a Foxconn se zavázaly v dohodě s FLA, že všem pracujícím bude zpětně kompenzovat neproplacené přesčasy. FLA se ve svém reportu k tomuto tématu rovněž nevyjadřuje.

Továrny, které nevlastní Foxconn

Apple se zavázal, že podobné inspekce jako ve Foxconnu proběhnou i v továrnách Quanta a Pegatron, které dodávají více než 90 % své produkce Applu. FLA ale nikdy nezveřejnila reporty týkající se těchto továren.

Nedostatečná diskuze relevantních stakeholderů situaci pak dále komplikuje. FLA dlouhodobě nespolupracuje s odborovými či nevládními organizacemi, které disponují potřebnou expertízou v souvislosti s výrobou elektroniky. Jejím představitelům se proto nepodařilo započít efektivní dialog s čínskými ani mezinárodními odbory, který je v kontextu pozitivních změn jedním z nejpodstatnějších faktorů. Apple se dlouhodobě brání jakémukoliv smysluplnému dialogu, který se týká nepříjemných problémů v subdodavatelských továrnách (pracovní doba, living wage, nákupní praktiky – výkupní ceny, dodací termíny).

Další informace:
NaZemi: Případ Apple – dlouho očekávaná zpráva z auditu ve Foxconnu potvrzuje kritiku nevládních organizací
NaZemi: Jde Applu skutečně o zlepšení pracovních podmínek v dodavatelských továrnách?
GoodElectronics: Will Apple turn over a new leaf when it joins the Fair Labor Association?
GoodElectronic: GoodElectronics public statement re. Apple's 2013 Supplier Responsibility report
China Labor Watch: Beyond Foxconn: Deplorable Working Conditions Characterize Apple's entire Supply Chain

Obrázek k článku: zdroj SOMO

Sdílejte článek