Spuštění nového portálu Fashion Checker

Autor Martin Štrunc
25
Červen
2020

V pondělí 22. června byl spuštěn nový celosvětový webový portál s názvem Fashion Checker, který upozorňuje na nízké finanční ohodnocení dělnic a dělníků v módním průmyslu a připojuje se ke kampani za důstojné mzdy. Díky němu lze snadno dohledat, jakou mzdu dostávají lidé, kteří vyrábějí oblečení pro více než sto módních značek, mezi něž patří například Primark, Adidas nebo Zara. Za vznikem portálu stojí celosvětová iniciativa Clean Clothes Campaign.

Internetová stránka fashionchecker.org nahlíží pod pokličku módnímu průmyslu, usiluje o jeho transparentnost a poukazuje na nízké mzdy, časté přesčasy a vykořisťování, které je pro tento sektor typické a nyní navíc umocněné důsledky koronavirové krize. Informace zveřejňované na webové stránce budou zahrnovat údaje o mzdách pracovníků a rovněž bude možné zjistit, zda vyplácené mzdy a pracovní podmínky ovlivňuje pohlaví nebo imigrační status.

Fashion Checker poskytne všem zájemcům údaje získané z analýzy 108 módních značek a z přímých rozhovorů se stovkami pracujících v textilním průmyslu z pěti různých zemí. Průběžně budou přibývat informace od dalších lidí pracujících v této sféře a také od aktivistů z oblasti pracovního práva. Díky tomu budou moci spotřebitelé, politici a všechny zainteresované strany zjistit, zda sliby a iniciativy módních značek skutečně přispívají k zajištění důstojné mzdy pro textilní dělnice a dělníky.

„Chceme, aby módní značky konečně přestaly skrývat, kdo tvoří jejich dodavatelské řetězce. Naše oblečení vyrábějí skuteční lidé, kteří žijí na skutečných místech. Spotřebitelé mají právo vědět, kde a za jakých podmínek výroba probíhá.“

Paul Roeland, sdružení Clean Clothes Campaign

Na vzrůstající poptávku po tzv. udržitelné módě, která se bude vyrábět za etických podmínek, reagují značky rozsáhlými marketingovými kampaněmi a snaží se atraktivně hovořit o otázkách udržitelnosti. Zároveň však i nadále tlačí na co nejnižší ceny. Srážejí marže svým dodavatelům, kteří jsou pak nuceni snižovat mzdy dělníkům. Tedy lidem, kteří se už nyní nacházejí na hranici chudoby.

Neakceptovatelně nízké mzdové ohodnocení pracovníků v textilním průmyslu je často zastřeno komplexností dodavatelských řetězců a také všeobecnou neochotou módních značek sdělovat informace. Značky i maloobchodní prodejci již několik desetiletí profitují z obchodního modelu založeného na nízkých mzdách a vysokém podílu lidské práce. 

Netransparentnost v tomto odvětví umožnila módním značkám odcizit se od lidí, kteří pro ně vyrábějí zboží, a vyhnout se odpovědnosti za nízké mzdy a vykořisťování v rámci dodavatelských řetězců. Chybějící transparentnost rovněž znemožňuje zaměstnancům sdružovat se a požadovat spravedlivé ohodnocení jejich práce.

Oděvní průmysl zaměstnává odhadem 60 milionů lidí a zhruba 80 % z toho jsou ženy. Nízké platy zaměstnancům výrazným způsobem znemožňují bojovat za lepší pracovní podmínky a zvýšení mezd, a i proto se tento stav dlouhodobě nijak nemění.

„Kolik módní značky platí za zboží? Takové informace jsme nikdy neměli. Vůbec netušíme, kolik nám ve skutečnosti platí. Náš šéf neustále opakuje, že jsme ve ztrátě a že bychom měli pracovat ještě víc.“ 

dělník z Chorvatska

„Ženy snadno přinutíte tancovat jako loutky, ale zneužívat tímto způsobem muže je u nás nepřípustné. Zatímco naše přání a požadavky nikoho nezajímají, muže zkrátka ignorovat nelze. Výsledek je ovšem takový, že muže nikdo nezaměstná.“

 dělnice z Bangladéše

„Oděvní společnosti nejsou ochotné poskytovat informace o svých dodavatelských řetězcích. Distancují se tak od nedůstojných mezd vyplácených lidem, kteří jejich značkové výrobky šijí. Jsme přesvědčeni, že by se firmy neměly zříkat odpovědnosti. Proto nutně potřebujeme přesná a aktuální data o výrobních závodech a mzdách vyplácených napříč dodavatelským řetězcem.“ 

Muriel Treibich, sdružení Clean Clothes Campaign

Fashion Checker v kostce

  • Za vznikem portálu stojí iniciativa Clean Clothes Campaign – celosvětová platforma usilující o zlepšení pracovních podmínek v oblasti oděvního průmyslu, kterou v České republice zastupují organizace NaZemi a Ekumenická akademie.

  • Informační web má spotřebitelům a aktivistům nejen v oblasti pracovního práva poskytnout bližší informace o tom, kde a za jakých pracovních podmínek bylo oblečení vyrobeno.

  • Lidé pracující v textilním průmyslu, aktivisté, prodejci i spotřebitelé zde naleznou důvěryhodné údaje pocházející z dodavatelských továren největších módních značek z celého světa, jako jsou Primark, Zara, H&M a další.

  • 93 % značek, které prošly tímto průzkumem, neprokázalo, že svým dodavatelům poskytuje důstojné ohodnocení.

  • 63 % oslovených značek nezveřejňuje jména ani adresy svých dodavatelů, případně splňuje pravidla uvedená v tzv. závazku transparentnosti (Transparency Pledge) jen zčásti.

  • V oděvním průmyslu pracuje zhruba 60 milionů lidí. 80 % z toho jsou ženy, které mají nižší mzdy než muži. Jedním z cílů kampaně je proto i odstranění této platové nerovnosti. 

  • Iniciativa Clean Clothes Campaign se prostřednictvím zveřejněných dat snaží přimět módní značky a politiky, aby zajistili, že do konce roku 2022 bude každý pracovník v oděvním průmyslu důstojně finančně ohodnocen.

Iniciativa Clean Clothes Campaign poskytuje informace pro spotřebitele a aktivisty a rovněž vydává seznam požadavků adresovaný módním značkám a politikům. Mezi klíčové požadavky patří závazek stanovovat důstojnou mzdu pomocí transparentních ukazatelů a v rámci dodavatelských řetězců náležitě dbát na dodržování lidských práv. Přestože se míra transparentnosti v posledních letech zvýšila, zástupci iniciativy i nadále apelují na politiky a vyzývají módní značky, aby bez prodlení zveřejňovaly informace o svých dodavatelských řetězcích a poskytovali více údajů.

Ačkoli Obecné zásady OSN v oblasti podnikání a lidských práv módním značkám ukládají povinnost postupovat při své obchodní činnosti odpovědně, i v roce 2020 musejí někteří lidé zaměstnaní v oděvním průmyslu stále bojovat o svá základní lidská práva.

Odkaz na internetovou stránku: www.fashionchecker.org

Kontakty:

Tereza Volmutová - (odpovědnost firem a pracovní podmínky v oděvním průmyslu)  mail: tereza.volmutova@nazemi.cz, tel: +420 774 457 377

Martin Štrunc - (marketingová a mediální komunikace) mail: martin.strunc@nazemi.cz, tel: +420 778 702 901

Poznámka pro editory:

Iniciativa Clean Clothes Campaign (CCC) usiluje o zlepšení pracovních podmínek v oděvním průmyslu a o posílení pozice dělníků a dělnic. CCC vede národní kampaň v 15 evropských zemích prostřednictvím své celosvětové sítě čítající 250 organizací. 

Bližší informace naleznete na stránce www.cleanclothes.org.

Sdílejte článek