Vytvořili jsme první návod pro nakupování etického textilu

Autor Stanislav Komínek
1
Únor
2016

Etický textil a oděvní výrobky si mohou nakupovat nejen individuální spotřebitelé, ale také zástupci státní správy a samosprávy. Svým nákupním chováním mohou přispívat k lepším životním podmínkám pěstitelů bavlny i dělníků v textilních továrnách v zemích Afriky, Asie a Latinské Ameriky. Nová právní analýza ukazuje možnosti formulace požadavků v technické specifikaci vypsaných zakázek i způsobů jejich ověření, aby byly v souladu s platnou legislativou.

Právní analýza Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek na oděvy se zaměřuje na možnosti veřejného nakupování etických textilních výrobků a je první svého druhu v prostředí České republiky. Její realizace a tipy umožňují zadavatelům do vypisovaných veřejných zakázek na textilní výrobky přidávat i sociální kritéria. Pro společensky odpovědné veřejné nakupování je zvláště důležité správné nadefinování jednotlivých požadavků a způsobu jejich ověření. 

Pro společensky odpovědné nakupování oděvů je třeba stanovit kritéria jak pro surovinu, z něhož mají být oděvy vyrobeny, tak pro samotný výrobní postup (zpracování), jakým mají být oděvy vyrobeny. U požadavků na surovinu doporučujeme vyžadovat alespoň:

- nevyužívání geneticky modifikované bavlny,
- produkce šetrná k životnímu prostředí,
- zákaz nucené práce a dětské práce,
- kontrolované využívání pesticidů a dalších agrochemikálií,
- dodržování úmluv Mezinárodní organizace práce (ILO) uvedených v příloze X směrnice 2014/24/EU.

U požadavků na zpracování doporučujeme vyžadovat alespoň:

- etický kodex odběratele je dodržován v dodavatelských továrnách a je nezávisle ověřován třetí stranou,
- transparentní dodavatelský řetězec,
- vyplácení spravedlivé mzdy,
- možnost svobodně zakládat odbory a podílení se na jejich činnosti,
- bezpečné pracovní podmínky (dodržování relevantních úmluv Mezinárodní organizace práce),
- zákaz nucené práce a dětské práce,
- dodržování pracovní doby (přesčasy nepřesahují zákonně povolené limity),
- platné pracovní smlouvy. 

Foto: Flickr - ILO in Asia and the Pacific

Analýzu připravil ve spolupráci s experty z NaZemi právník Mgr. Petr Bouda ze společnosti Frank Bold Society (www.frankbold.org). Zaměřil se na specifikaci etických požadavků a možností jejich ověřování, vše v návaznosti na český i evropský právní rámec (včetně připravovaného nového znění Zákona o veřejných zakázkách a evropské směrnice č. 2014/24/EU.

Právní analýzu najdete v materiálech ke stažení. Další naše právní analýzy k společensky odpovědnému nakupování najdete na naši podstránce věnované odpovědnosti veřejných institucí.

Sdílejte článek