Obuj se do toho

V roce 2016 se na světě vyrobilo více než 23 miliard párů bot. V příběhu našich bot, zejména těch kožených, však vězí více, než tušíme. Najdeme zde porušování lidských práv i znečišťování životního prostředí. Férové boty jsou výjimkou, naštěstí jich pár existuje

Výroba obuvi je pracovně náročný proces, který zahrnuje mnoho manuální a málo kvalifikované práce. Proto mnoho evropských obuvnických značek zadává část nebo celou produkci do zemí, kde jsou mzdy nízké a na dodržování důstojných pracovních podmínek se příliš nehledí. Obyčejně tyto země nabízejí také méně přísné environmentální regulace. Z toho těží zejména zpracovatelé kůže čili základní část dodavatelského řetězce obuvi. Jak prokázal například výzkum z Číny, který jsme publikovali v roce 2016, porušování pracovního práva je v čínském obuvnickém průmyslu stále běžnou praxí.

87%
bot vyrobeno v Asii
2
ze 3 párů bot pochází z Číny
3
páry bot ročně na každého
40%
bot se prodá v Evropě

Hájíme důstojné pracovní podmínky ve světě

Věříme, že:

  • pracovníci a pracovnice mají právo na důstojnou mzdu a bezpečné pracovní podmínky,
  • spotřebitelé a spotřebitelky mají právo na bezpečné produkty a transparentní výrobu svých bot.

 

Problémy spojené s výrobou bot

Nízké mzdy

Jedním z největších problémů jsou nízké mzdy. I když dělníci a dělnice dostávají zákonnou minimální mzdu (a někdy ani to ne), stále to nemusí postačovat, aby se z ní důstojně uživili. Nízké mzdy rovněž vedou k nezákonným objemům přesčasů.

Domácí pracovníci

Obuvnický průmysl zadává mnoho kroků výroby do neformálního sektoru. Značná část práce probíhá přímo v domácnostech a dělají ji zejména ženy. Tímto výrobci snižují své náklady: mzdy jsou nízké a často založené na mzdě za kus. Externím pracovníkům a pracovnicím rovněž nemusí platit žádné sociální benefity. Pracovníci a pracovnice v domácnosti na svá bedra převezmou i další náklady – jako je platba za nájem výrobních prostor, elektřinu, stroje a údržbu. „Na oplátku za to“ nemají žádnou záruku zaměstnání, a když nejsou zakázky, jejich zaměstnavatel jim nemusí platit nebo je propustí.

Dětská práce

Nízké ceny za kus jsou jedním z faktorů, který přispívá k podílu dětské práce v tomto typu práce z domova. Domácí pracovníci a pracovnice sami sešijí 10 až 15 párů bot denně v závislosti od typu bot a výroba v rodině se může výrazně zvýšit, pokud jsou zapojeny i děti.

Nebezpečné pracovní podmínky

  • V koželužnách

Jedním z nejrizikovějších procesů při výrobě bot je zpracování kůže. 

Téměř polovina veškeré kůže je vyrobena v Asii. Nejvíc kůže se vyrobí v Číně (18 %), Itálii (10 %), Jižní Koreji (7%), Indii (7%), Rusku a Brazílii (shodně 6 %).

Při zpracování kůže se běžně používají chemikálie, z nichž nejnebezpečnější je tzv. trojvazný chrom. Ten může, pokud není proces dobře kontrolovaný, oxidovat na šestivazný chrom, vysoce toxický pro lidi i životní prostředí. Asi 80-90 % kůže je zpracováno za použití chromu, protože takto vyčiněná kůže je většinou levnější než jiná varianta.

Šestivazný chrom je považovaný za karcinogenní. Riziko vzniku rakoviny se zvyšuje s množstvím šestivazného chromu, který člověk vdechuje a délkou vystavení. Zároveň přímý kontakt očí s kyselinou chromovou nebo prachem s chromem může způsobit trvalé poškození oka. Šestivazný chrom dráždí nos, hrdlo i plíce, způsobuje astma. Vzhledem k nedostatku ochranných pomůcek pracovníci také obvykle trpí různými záněty kůže a kožními vředy. 

Této zdraví škodlivé práci jsou vystaveni v koželužnách i děti, které tam rovněž pracují. 

  • V továrnách na boty

Nebezpečné pracovní podmínky panují vedle koželužen i v továrnách. Tam jsou zdravotní problémy často spojeny s použitím toxických lepidel a odřezků, jakož i s kontaminací vzduchu jedy vypařujícími se z kůže. Zároveň má mnoho dělníků a dělnic problémy se zničenými zády a zrakem a často jim chabá sociální ochrana neumožňuje pravidelné zdravotní prohlídky.

Infolist o pracovních podmínkách při výrobě obuvi, světové produkci bot, jejich prodeji a odpovědnosti jednotlivých zapojených aktérů si můžete stáhnout zde.

Tip

Navštivte interaktivní web www.pribehbot.cz. Můžete si zde například zkusit poskládat účtenku a odhalit, kdo na botách vydělá nejvíc. Dozvíte se, co můžete sami udělat pro změnu v obuvnickém průmyslu či si můžete pustit videa o výrobě bot v České republice nebo zjistit, jak řeší nákup obuvi uvědomělá spotřebitelka. Web může být užitečný také pro školy, které zde mj. najdou odkaz na výstavu nebo si mohou stáhnout výukovou lekci.
+ Zobrazit více