Obuj se do toho

Moje boty Příběh boty: od návrhu po regál Kdo nese odpovědnost Co mohu udělat já

Při výrobě obuvi dochází zcela běžně k porušování lidských práv. V mnoha případech nedosahuje mzda pracovníků a pracovnic v producentských zemích ani státem stanovené minimální mzdy, přičemž nemůžeme ani zdaleka mluvit o mzdě důstojné. Práce spojené s výrobou obuvi je riziková, a to především v koželužnách. Zanedbání bezpečnostních standardů, které je velice běžné, mívá zničující následky. Vedle chronického porušování práv pracovníků má výroba obuvi také dalekosáhlé dopady na životní prostředí.

Příběh boty: Od návrhu po regál

Dodavatelský řetězec obuvi můžeme zhruba rozdělit do těchto tří částí: koncept a design; výroba a prodej. Charakteristiky jednotlivých dodavatelských řetězců se mohou podle modelu bot významně lišit. Na základě toho se pak může významně lišit i cena bot, mzda dělníků a dělnic i jejich pracovní podmínky.

1. Koncept a design

První krok výrobního procesu je zajišťován značkovou firmou a spočívá hlavně ve výzkumu a vývoji. Produktový manažer zahajuje proces vývoje boty přibližně 18 měsíců před jejím uvedením na trh. Pokud je bota součástí světové marketingové kampaně, může být vývojový proces zahájen až 24 měsíců před jejím uvedením na trh.

2. Výroba

Výroba obuvi může být rozdělena do dvou hlavních fází: zpracování surového materiálu, jako například kůže, a pak vlastní výroba bot, která zahrnuje stříhání, šití a lepení různých součástí boty.

Příprava kůže pro výrobu bot sestává z mnoha kroků, včetně činění, ždímání, sušení, mazání a konečných úprav. U 85 % objemu světové produkce kožené obuvi je při tomto procesu používán chrom, který pracovníkům a pracovnicím způsobuje závažná onemocnění a může být nebezpečný i pro ty, kdo boty nosí.

Kromě mechanizované produkce v továrnách se při výrobě bot hojně využívá i práce domácích pracovnic.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Naga Bai, 65 let, domácí pracovnice – šička
Místo: Amburský region, Indie

 Naga Bai šije boty doma více než 20 let. Každé ráno dostává od zprostředkovatele svrchní části boty, které pak sešívá po celý den. Večer si od ní      zprostředkovatel převezme její celodenní práci a za každý sešitý pár bot ji zaplatí pouhých 14 centů. Za den sešije Naga maximálně 10 párů bot, což pro    ni znamená denní příjem pohybující se kolem 1,5 eura. To ani zdaleka nevystačí na její obživu – kilogram rýže stojí kolem 60 centů. Kvůli svému    postavení domácí pracovnice nemá Naga Bai nárok na žádné zaměstnanecké výhody, jako je například penze nebo zdravotní pojištění.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

K výrobě jedné boty je obvykle zapotřebí velké množství rozdílných pracovních procesů. Například jedna teniska (model Gel Kayano, Asics) může být vyrobena z 26 druhů materiálu, 65 jednotlivých komponent, které vyžadují kolem 360 výrobních kroků. Výroba kožených bot je také velmi náročná na zdroje půdy a vody. Odhaduje se, že na výrobu jednoho páru kožených kozaček je zapotřebí až 25 000 litrů vody a 50 čtverečních metrů půdy (Friends of the Earth, 2015, strany 11-14).

3. Prodej

Významná část konečné prodejní ceny závisí na obchodníkovi. Zhruba dvě třetiny konečné prodejní ceny získávají ty obchodní společnosti, které prodávají a zároveň i vyrábí vlastní značkovou obuv – jako například Deichmann nebo Baťa. Proto stále větší počet značkových firem investuje do vlastních obchodních struktur a prodejních míst.
+ Zobrazit více