Facilitace skupinových procesů

I školy nebo vzdělávací organizace potřebují společně plánovat, diskutovat komplexní témata týkající se vize, poslání nebo hodnot. Takový skupinový proces se může odehrávat na úrovni pedagogického sboru, všech zaměstnanců nebo i rodičů a studentů. Záleží na záměru a potřebách dané situace.

Věříme, že společné sdílení a plánování pozitivně proměňuje klima školy či organizace, posiluje vztahy mezi zúčastněnými i vztah ke škole jako celku a v neposlední řadě zkvalitňuje vzdělávání jako takové.

Facilitace spočívá v partnerském vedení skupiny, zajištění bezpečného prostředí a vytváření prostoru pro diskuzi, ve které mají slovo všichni zúčastnění. Zároveň je kvalitní oporou pro rozhodnutí. Facilitátor či facilitátorka usnadňuje komunikaci, pomáhá zvládnout konflikty a brání předčasnému konsensu. Volí metody podle aktuální situace a potřeb skupiny, zodpovídá za proces jednání, ale výsledná řešení a závěry vycházejí od účastníků a účastnic.

V NaZemi máme zkušenosti s facilitací pedagogických sborů i skupin skládajících se ze všech zaměstnanců a zaměstnankyň školy, pedagogů a studentů při plánování společných projektů, týmů z nevládních organizací i veřejných setkání. Pokud máte zájem s námi v tomto směru spolupracovat, ozvěte se na facilitace@nazemi.cz.

Kam dál?

Více o facilitacích NaZemi
Jak to přesně funguje, s čím vám můžeme pomoci, co už máme za sebou