Facilitujeme skupinové procesy

Změny nedosáhnete tím, že budete bojovat se stávající realitou. Aby došlo ke změně, je třeba vybudovat nový model, který ten současný překoná. (Buckminster Fuller)

 

Zajímají nás techniky, které umožňují zkvalitňovat a kultivovat diskuzi, hledáme cesty, které pomáhají dosahovat rozhodnutí co nejblíže konsenzu. Vycházíme z principů Nenásilné komunikace, jež přispívá k porozumění mezi lidmi a efektivnímu řešení možných konfliktů. Při skupinových procesech využíváme přístupu art of hosting, který čerpá z kolektivní moudrosti skupiny.

S čím vám můžeme pomoci

Jste skupina lidí, kterou spojuje zaměstnání, společné téma či zájem, a chcete pomoci formulovat si, co je vlastně vaším cílem a jak směřovat k jeho dosažení?

Chcete, aby fungování vaší školy, nevládky či firmy bylo společnou záležitostí, chcete přejít na více horizontální strukturu rozhodování a hledáte způsob, jak to udělat ve spolupráci s týmem? 

Narazili jste na téma, o kterém se vám ve vašem kolektivu špatně hovoří? Toužíte si to vyjasnit? 

Usilujete o změnu ve svém okolí? Potřebujete pomoci naplánovat, jak změny dosáhnout participativně, se smysluplným zapojením širší komunity?

Jak to funguje?

Facilitace spočívá v partnerském vedení skupiny, zajištění bezpečného prostředí a vytváření prostoru pro diskuzi, ve které mají slovo všichni zúčastnění. Zároveň je kvalitní oporou pro rozhodnutí. Facilitátor/ka usnadňuje komunikaci, volí metody podle aktuální situace a potřeb skupiny, je zodpovědný za proces jednání, ale výsledná řešení a závěry vycházejí od účastníků a účastnic. Facilitace využívá i techniky mediace - zprostředkovává porozumění mezi dvěma či více lidmi, pro které je těžké vzájemně se slyšet a porozumět si, konstruktivně řeší nedorozumění a emocionální nejasnosti. Pomáhá tlumočit potřeby a touhy, které se za sděleními skrývají. 

Proč NaZemi facilituje

Usilujeme o systémové změny. Zajímá nás fungování skupiny, pracovní dynamika, smysluplné vzdělávání. Záleží nám na tom, aby lidé všude na světě mohli plně rozvíjet svůj potenciál. Jsme přesvědčeni o tom, že při hledání odpovědí na komplexní výzvy současnosti (ať už v rámci našich organizací, komunit nebo ve světě) potřebujeme znát různé perspektivy a dát hlas těm, které nejsou slyšet. Chceme přispět k tomu, aby se změny děly participativně, demokraticky a s respektem. Nové vize nelze naplánovat od stolu, je potřeba je vytvářet společně s ostatními. 

Pokud máte chuť s námi spolupracovat, ozvěte se na facilitace@nazemi.cz. Podrobnosti domluvíme na základě vašich potřeb a požadavků.

Co už máme za sebou

  • Plánování vize školy ZaHRAda na Tišnovsku
  • Hledání vize a poslání pro Nadaci pro půdu
  • Facilitace dvoudenního setkání organizovaného Centrem občanského vzdělávání, které mj. vytvořilo prostor pro debatu o vzniku Asociace učitelů občanské výchovy
  • Plánování pro ASLIDO – akční skupina s lidmi bez domova
  • Komunitní plánování kavárny Tři Ocásci
  • Plánování pro Platformu pro sociální bydlení
  • Vedení kurzu Nenásilné komunikace pro tým organizace INEX-Sda a Varianty
  • Společně s Development Coffee jsme pořádali a facilitovali Pro Action Café. Pro Action Café je metoda, v rámci níž si účastníci a účastnice navzájem pomáhají posunout své nápady ke konkrétním společensky prospěšným projektům. Co přesně tato metoda obnáší a jak Pro Action Café vypadá se můžete podívat v našem videu.

Kdo jsme

Adam Čajka

Zajímá mě, jak vznikají konflikty a co užitečného z nich lze vytěžit. Baví mě facilitovat skupinu a podporovat lidi při tříbení názorů a rozhodování. Metodou, na které stavím svoji práci, je mediace založená na Nenásilné komunikaci. Společně s Evou jsme zakládajícími členy platformy, která má záměr tento přístup rozšiřovat v ČR.

Eva Malířová

Jako facilitátorka a lektorka se věnuji podpoře participativních skupinových procesů a mediaci konfliktů. Zajímají mne procesy, díky  nimž se lidé mohou od sebe učit a společně přicházet na nápady na zlepšování světa kolem a realizovat je. Zaměřuji se na produktivní využívání konfliktu a mediaci podle přístupu Nenásilné komunikace. 

Kristýna Hrubanová

Fascinují mne participativní procesy, na kterých se mohou stejnou měrou podílet lidé napříč věkem, vzděláním, osobní či profesní zkušeností. Momentálně se zaměřuji na hledání cest, kterými lze vnášet více demokracie a participace do praxe škol.