Fairtradové školy

Ve školách neprobíhá jen výuka. Jsou to také místa, kde děti a mladí lidé tráví mnoho času, jí, sportují, baví se, komunikují spolu. Školy tak mají příležitost vzdělávat příkladem: ukázat témata z výuky v praxi, vést studenty k odpovědné spotřebě a k vědomí globálních souvislostí.

V České republice již máme 20 Fairtradových škol a dalších 19 o titul usiluje. Připojte se také!

Zkušenosti žadatelů o titul

„Snažíme se motivovat k aktivní účasti na řešení problémů na místní, regionální, národní i mezinárodní úrovni. Chtěli bychom se naučit respektovat odlišné názory a pohledy na svět. Když pořádáme fóra k jednotlivým ožehavým problémům, pokoušíme se vymezit problém, analyzovat ho, hledat různá řešení na základě našich zkušeností.“
Gymnázium Chotěboř

Právě toto učení se praxí stojí za kritérii pro získaní statutu Fairtradová škola. Jedním z důležitých kritérií  je realizace globálního vzdělávání, a to jak ve výuce, kdy jej začleňují pedagogové, tak např. skrze vrstevnickou výuku nebo aktivity směřující na veřejnost.

Důležitým aspektem je fungování tzv. řídicích skupin, jejich členy jsou jak pedagogové a pedagožky, tak studenti a studentky. Vzniká tak ideální příležitost pro zvyšování participace mladých lidí na chodu školy a obsahu vzdělávacích procesů. Status Fairtradová škola mohou získat školy na všech úrovních vzdělávacího systému. Dávají tak najevo svou společenskou odpovědnost a zájem o globální vzdělávání.

Kam dál?

Více o fairtradových školách
Co musely udělat, aby se staly fairtradovými?