Komu chutná prales. Příčiny a dopady kácení deštných pralesů

Příčiny a dopady kácení deštných pralesů. Kdo a jak může omezit kácení pralesů? Můžeme i my?

Studenti pracují se svými představami o deštném pralese a seznamují se s jeho rozšířením na Zemi. Hledají propojenost naší spotřeby s ubýváním deštných pralesů a s životy jejich obyvatel. Porozumějí konceptu šetrného lesního hospodaření (FSC) a spravedlivého obchodu (fair trade).

Aktivity jsou určeny pro 8. a 9. třídu ZŠ a SŠ.

Příručku si můžete zdarma stáhnout v české i anglické verzi.

 

 

2