Hájíme důstojné pracovní podmínky ve světě!

Jsme nevládní nezisková organizace a fungujeme jako spolek. Strukturu spolku tvoří členská schůze, předsedkyně spolku, ředitelka a kontrolní komise.

Jsme přesvědčeni o tom, že každý člověk na Zemi má právo žít a pracovat v důstojných podmínkách.

Zaměřujeme se na propojenost našeho spotřebního chování s problémy v tzv. rozvojových zemích a motivujeme jednotlivce, firmy i státy přijmout za tyto problémy odpovědnost.

Prosazujeme odpovědnost firem, protože firmy mají možnost ovlivnit pracovní podmínky tak, aby lidé v zemích globálního Jihu mohli žít a pracovat v důstojných podmínkách.

Podporujeme fair trade a umožňujeme tím pěstitelům a pěstitelkám v zemích Afriky, Asie a Latinské Ameriky zlepšovat jejich životní podmínky. Prostřednictvím fair trade i přímého kontaktu s pěstiteli a výrobci motivujeme českou veřejnost k odpovědnému přístupu k vlastní spotřebě.

Propagujeme globální vzdělávání přispívající k pochopení souvislostí mezi vlastním životem a životem lidí v jiných částech světa. Pomocí vzdělávacích materiálů, programů pro studenty a studentky i seminářů pro pedagogy a pedagožky prosazujeme globální rozvojové vzdělávání do formálního i neformálního vzdělávání.

 

NAŠÍ VIZÍ JE...

Na Zemi, kde jsou lidé, místa, ekonomiky a příroda propojené a na sobě vzájemně závislé, je naší vizí společnost, která přiznává právo na důstojný život všem. Společnost, která chápe globální propojenost světa a vnímá svoji odpovědnost za dlouhodobou udržitelnost života na Zemi a reflektuje ji ve svém jednání. Společnost, která je solidární a otevřená novým myšlenkám a představivosti o tom, že jiný svět je dosažitelný. 

NAŠE ÚSPĚCHY

Pracovní podmínky a odpovědnost firem v dodavatelských řetězcích

Otevřeli jsme téma odpovědnosti firem v dodavatelských řetězcích v České republice.

Jsme respektovanými partnery mnoha organizací z Evropy (např. ECCJ, Amnesty International) i ze zemí globálního Jihu – Indonésie, Čína, Vietnam, Kambodža. V říjnu 2014 jsme společně s Ekumenickou akademií vstoupili do Clean Clothes Campaing, vznikla tak česká pobočka Clean Clothes Česká republika. Veřejnost tak získala lepší přístup k informacím, za jakých podmínek vzniká oblečení, které běžně nosíme. Spotřebitelé a spotřebitelky zároveň dostanou větší šanci, že jejich hlas oděvní firmy vyslyší.

Zveřejnili jsme desítky výzkumů, které dokazují porušování lidských a pracovních práv při výrobě oděvů či obuvi.

Pro české spotřebitele a spotřebitelky jsme vydali například profily evropských firem či brožuru jak a kde nakupovat etické oděvy.

Zkoumali jsme pracovní podmínky ve třech českých oděvních továrnách (poslechněte si ČRo Plus).

Pořádáme každoročně v desítkách českých parků Výstavu na stromech. Díky atraktivním fotografiím se nám takto daří dostávat informace o pracovních podmínkách lidí, kteří pro nás pěstují například kávu či banány nebo vyrábí zboží každodenní spotřeby, do regionů.

Předali jsme výsledky z konference Fórum pro změnu, pořádané v rámci naší kampaně Obuj se do toho, i petici evropských spotřebitelů a spotřebitelek za transparentnější dodavatelský řetězec představitelům Evropské unie na diskuzním setkání v Evropském parlamentu.

Realizovali jsme úspěšnou kampaň Práce pro děti zaměřenou na problematiku dětské práce. Kampaň byla nominována do soutěže o nejlepší sociální reklamu Žihadlo 2012. Dostala se mezi pět nejlepších ve dvou kategoriích, přičemž porota vybírala ze 74 přihlášených kampaní.

Spolu s partnery z celého světa se nám podařilo přimět adidas, aby vyplatil dělníkům v PT Kizone v Indonésii odstupné ve výši 1,8 miliónu dolarů.

Fair trade

Do roku 2018 jsme pořádali největší akci na podporu fairtradových a lokálních pěstitelů a pěstitelek v České republice – Férovou snídani. V roce 2018 snídalo 8 100 lidí na 172 místech republiky. Od roku 2019 jsme pořádání tohoto celorepublikového happeningu předali organizaci Fairtrade Česko a Slovensko.

Od roku 2011 jsme společně s Ekumenickou akademií a Fairtrade Česko a Slovensko koordinovali kampaň Fairtradová města. Ta slouží k označování míst, kde je podporován fair trade. Ke konci roku 2018 bylo v České republice 12 Fairtradových měst a 27 Fairtradových škol. Od roku 2019 je koordinace kampaně plně v kompetenci Fairtrade Česko a Slovensko, jsme však nadále spolupracovníky.

Zasazujeme se o přidávání sociálních kritérií do veřejných zakázek. Díky naší spolupráci vypsalo město Třebíč jako první zástupce samosprávy veřejnou zakázku na nákup fairtradového občerstvení (2014) a etických triček (2016). Možnosti začleňování sociálních kritérií s námi v roce 2016 konzultovali představitelé Jihomoravského kraje a Ministerstva práce a sociálních věcí a již přidávají tyto principy do své praxe.

Jsme zapojeni do mezinárodních struktur jako je EUROBAN, Světové banánové fórum, latinskoamerické odbory atd.

Byli jsme mezi prvními, kdo začal do České republiky dovážet fairtradové produkty. Náš obchod.nazemi.cz je zároveň i sociálním podnikem, máme vlastní značku fairtradových produktů, a to Fair Café a Fair Tea. Opakovaně jezdíme za fairtradovými pěstiteli, abychom si pracovní podmínky ověřili na vlastní oči a mohli spotřebitelům a spotřebitelkám předávat relevantní informace. V roce 2014 se nám podařilo vyjet do Mexika a Guatemaly. Na cestě nás doprovázel štáb České televize. Výsledkem byl dokument o fair trade odvysílaný v ČT Průvodce férového pijáka kávy.

Globální vzdělávání

Zavádíme do českého školství přístup Global Storylines (poslechněte si ČRo Plus), již 19 základním školám pomáháme tento přístup uplatňovat.

Pomáháme skautům a skautkám dostávat globální témata do života skautských oddílů a být tak více globálně odpovědní. Vyvinuli jsme mj. Globální kompas či vydali publikaci Lidé v pohybu pro ty, kteří se při své práci s mládeží chtějí věnovat i kontroverzním tématům.

Realizujeme 12 různých akreditovaných seminářů a dlouhodobých kurzů Kritické myšlení a globální témata. Do konce roku 2016 absolvovalo tyto semináře 2 469 pedagogů a pedagožek.

Do konce roku 2016 absolvovalo některý z našich 11 vzdělávacích programů 10 237 studentů či studentek.

Provozujeme specializovanou knihovnu a tísňovou linku globálního vzdělávání.

Vytvořili jsme v České republice unikátní výstavu interaktivních objektů Supermakret SVĚT pro školy, ale i širší veřejnost. Jedná se o jednu z našich výstav přibližujících pracovní podmínky lidí ze zemí globálního Jihu.

Úspěšně spolupracujeme v rámci rozmanitých struktur. Jsme členy Českého fóra pro rozvojovou spolupráci a Stálé konference asociací ve vzdělávání. Jsme respektovanými iniciátory kulatých stolů brněnských vzdělávacích organizací.

Působíme v akademickém prostředí: vedeme kurz Global Education pro studenty FF MU Brno a kurz Globální vzdělávání na PdF MU Brno. Kurz Kritické myšlení a globální témata jsme mj. vedli i na Katedře sociologie FSS MU Brno.

Vytvořili jsme rovněž webovou stránku www.globalnivzdelavani.cz, která souhrnně představuje veškerou nabídku aktivit a materiálů globálního vzdělávání v České republice. 

Kvalita naší vzdělávací činnosti a materiálů dochází uznání u nás i v zahraničí. Na základě evaluace Evropské komise (Development Education and Awairness Raising) byl náš projekt The World in the Shopping Cart vybrán jako ukázkový příklad projektu. V roce 2010 jsme získali ocenění Britské rady za publikaci Global Issues in the ELT Classroom pro učitele anglického jazyka v kategorii Cambridge ESOL International Award for Innovation. Výukový program Hořká chuť čokolády se v roce 2008 dostal na první místo v hodnocení kvality na Veletrhu ekologických výukových programů Pavučina.

Média

NaZemi je vyhledávaným a respektovaným zdrojem informací o pracovních podmínkách lidí v tzv. rozvojových zemích.

Témata NaZemi se pravidelně dostávají do předních českých médií (aktuálně.cz, Hospodářské noviny, Český rozhlas, Česká televize, idnes.cz atd.). Každoročně vychází o NaZemi či tématech, kterým se organizace věnuje, desítky příspěvků v tištěných i elektronických médiích. Největšímu mediálnímu pokrytí se těší piknik na podporu fairtradových a lokálních pěstitelů a pěstitelek Férová snídaně, o níž je každoročně publikováno více než 300 příspěvků. Výběr z medializace můžete najít zde.

Systematická a expertní spolupráce NaZemi se zpravodajskými, odbornými a názorovými médii pomáhá zvyšovat zájem českých novinářů a novinářek o pracovní a životní podmínky lidí ze zemí globálního Jihu; česká média se stávají vůči těmto tématům otevřenější a pokládají je za důležitá.

Na naše další konkrétní úspěchy se můžete podívat do našich výročních zpráv.