Odpovědnost veřejných institucí

Proč by měly být radnice odpovědné? Jak mohou vypadat první kroky? Co můžete udělat právě Vy

Z peněz daňových poplatníků nakupují veřejné instituce zboží a služby za miliardy. Za veřejné zakázky se u nás ročně utratí stovky miliard korun, z velké části za výrobky, které pochází ze zemí Afriky, Asie nebo Latinské Ameriky. Značná část tohoto zboží byla vyrobena za nepřijatelných sociálních i ekologických podmínek. Orientace pouze na nejnižší cenu je neudržitelná - vede totiž k nedůstojným pracovním podmínkám v zemích výroby a zneužívání dětské práce. Z veřejných prostředků už přitom dnes můžeme s klidem nakupovat např. fairtradovou kávu nebo čaj nebo etické oděvy

87 %
lidí chce fair trade na radnicích
11
Fairtradových měst
21
Fairtradových škol
16 %
HDP utratí instituce

Myslíme si, že by veřejné instituce neměly z našich daní nakupovat dětskou práci.

87 % lidí si myslí, že by veřejné instituce měly nakupovat výrobky, u kterých je zaručeno, že nebyla zneužita dětská práce, výrobci dostali řádně zaplaceno a byly vyrobeny s ohledem na životní prostředí, a to i za cenu vyšší pořizovací ceny. (FORS, 2013). České veřejné instituce ročně mohou měnit trh i působit jako vzor pro indiviuální spotřebitele. Fairtradové výrobky lze nakupovat nejen "z ruky", ale také formou veřejných zakázek, potvrdilo to v květnu 2012 rozhodnutí Evropského soudního dvora a v lednu 2014 i nová úprava evropských nakupovacích směrnic. Vaše rozhodnutí o tom, jakou kávu budete využívat, má zásadní vliv na životy lidí, kteří ji v Africe, Asii nebo Latinské Americe pěstují. 

Společensky odpovědné veřejné zadávání zohledňuje ve svých požadavcích kromě ceny i další sociální a environmentální kritéria, které jsou pro instituci důležitá. Může jimi být podpora místních dodavatelů, zaměstnání znevýhodněných osob, důstojné pracovní podmínky, dodržování sociálních a pracovních práv, podpora vzdělávání nebo důraz na snížení zátěže na životní prostředí.

Udržitelné zadávání veřejných zakázek dává orgánům veřejné správy příležitost aktivně se podílet třeba právě na rozvojové spolupráci a podpoře udržitelného rozvoje. Veřejným zadavatelům přináší posílení dobrého jména organizace, naplnění role vzoru pro ostatní instituce a individuální spotřebitele nebo efektivní podporu snižování chudoby a zlepšování pracovních podmínek v rozvojovém světě.

Ve světě existuje již přes 1700 měst z 23 zemí světa, které oficiálně podporují fair trade. Mezi nimi i několik českých! Fairtradová města je kampaň označující místa, kde je fair trade podporován. V NaZemi jsme k tématu vytvořili již 4 právní analýzy a několik návodných brožur. Inspirujte se!

Jak začít se společensky odpovědným nakupováním?

Koukněte na možné první kroky!