Aktivní občanství

Jedním z hlavních cílů globálního vzdělávání je uvědomovat si svůj díl zodpovědnosti za vývoj světa a ve svém každodenním životě dělat taková rozhodnutí, která přispívají k vytváření spravedlivé a pečující společnosti. Globální vzdělávání by tedy mělo vést k informovaným a odpovědným rozhodnutím na individuální úrovni, ale také k akcím, které informují a zapojují naše okolí, mají dopad na lokální, potažmo globální úrovni. Pro inspiraci nabízíme několik způsobů, jak být aktivní.

Být aktivní má smysl.

Boxuj za změnu

Každý z nás svým jednáním ovlivňuje dění nejen ve svém nejbližším okolí, ale i ve vzdálených částech světa. Materiál Boxuj za změnu nabízí tipy, jak můžeme měnit svět kolem sebe k lepšímu. Můžeme k tomu přispívat nejen tím, co si kupujeme a nekupujeme, ale i dalšími drobnými i většími rozhodnutími, které každý den děláme. Boxování přitom nechápeme jako agresi, ale metaforu toho, že někdy se změny nedějí tak snadno a je potřeba vytrvalosti, síly a odhodlání. Nechte se inspirovat, jak vědomě a aktivně boxovat za změnu.

Globální kompas

Globální kompas je užitečná internetová stránka, která je v současné době určena zejména skautským oddílům. Vidíme však její potenciál ve využití i ve třídách, které přemýšlí o místních a globálních důsledcích každodenního fungování a chtějí samy sebe v těchto otázkách zlepšovat.

Globální kompas funguje jako sebeevaluační nástroj v pěti oblastech života. Každá oblast obsahuje několik otázek, jež ve třídě mohou otevřít interní diskuzi a vyhodnotit stávající praxi. Na základě výsledků sebehodnocení nabízí Kompas úkoly (tipy), které může třída dělat, pokud se v dané oblasti chce posunout dál. Tyto úkoly mohou být velmi zajímavou a zábavnou alternativou pro posilování vztahů ve třídě a pro zvyšování občanské a globální zodpovědnosti.

Informovaná akce pro veřejnost

Globální, informovaná a reflektovaná akce má být prospěšná okolí a širšímu světu, zároveň se taková událost stává významným vzdělávacím nástrojem. A jak udělat akci informovanou? Je to jednoduché! Stačí nezapomenout na tři základní kroky plánování, realizaci, reflektování a aktivně zapojit do všech těchto fází studenty a studentky.

Ti se tak naučí novým dovednostem i vědomostem a navíc získají cenné zkušenosti. Takováto akce je rovněž velmi dobrým prostorem pro dialog a spolupráci mezi studenty a učiteli či vedením školy.

K informovaným akcím jsme vydali celou metodiku. Jedná se o materiál pro skauty (Skautský dobrý skutek), lze jej však velmi snadno použít i do škol.

Uspořádej Férovou snídani NaZemi

V sobotu 13. května 2017 slavilo 7 800 lidí na 164 místech republiky Světový den pro fair trade piknikovým happeningem na podporu lokálních a fairtradových pěstitelů Férová snídaně NaZemi. Buďte i Vy aktivní ve vašem městě či vesnici a uspořádejte piknik na podporu pěstitelů taky. Registrace pro rok 2018 začnou v únoru. www.ferovasnidane.cz

Kam dál?

Chci uspořádat výstavu
Svoji energii můžete také vložit do uspořádání výstavy. Rádi Vám nějakou zapůjčíme