Coca-colonizace. O nadnárodních společnostech (nejen) v rozvojových zemích

Všimli jste si někdy, s kolika obchodními značkami se denně setkáváme? Víte, jak vznikla Coca-Cola a proč má Santa červenou čepici? Kolonizují nadnárodní společnosti svět? A je externalita sprosté slovo? Manuál k výukovému programu obsahuje metodiku a informační materiály.

Pomocí příběhu všedního dne, který je vyjádřen logy běžných výrobků, si studenti uvědomí sílu a vliv obchodních značek a současně získají představu o velikosti společností stojících v jejich pozadí. Na příkladu Coca-Coly se pak společně zamyslí nad tím, kdo všechno je s konečným produktem spojen a kdo a za jakých podmínek se podílí na jeho výrobě. Studenti postupně vystřídají pět stanovišť, kde pracují ve skupinách na zadaných úkolech. Vyslechnou si potíže zaměstnanců v Kolumbii, zpracují plakát o problémech s vodou v Indii a práce s textem jim přiblíží principy chování nadnárodních společností. Studenti se tak v průběhu programu seznámí nejen s charakteristikou a fungováním nadnárodních společností, ale také s konkrétními příklady jejich vlivu na člověka i přírodu (nejen) v rozvojových zemích. Během závěrečného shrnutí si studenti uvědomí rozsah moci, kterou nadnárodní společnosti v globalizovaném světovém obchodě mají, a s tím spojenou zodpovědnost i možnost zneužití. V diskuzi jsou pak představeny některé z možností, jak negativním dopadům nadnárodních společností na lidi i životní prostředí zabránit, a to jak ze strany vedení firem či jejich zaměstnanců, tak i nás jako spotřebitelů a cílových zákazníků.

Aktivity jsou určeny pro 8. a 9. třídu ZŠ a SŠ.

Příručku si můžete zdarma stáhnout v české i anglické verzi.

 

2