Materiály ke stažení
Máme vás rádi, a tak tu pro vás shromažďujeme všemožné studie, letáky, aktivity, tiskové zprávy i newslettery. A všechno si můžete stáhnout!
Vše
Studenti porozumějí pojmu životní cyklus výrobku a uvažují o vlivu výrobku na lidi a životní prostředí. Studenti analyzují sdělení a nástroje, které používá krátký film ilustrující výrobní systém a životní cyklus výrobků. Studenti uvažují o svých spotřebitelských návycích. Pracovní list a film Příběh věcí jsou součástí publikace PodObal – příručka o globálních souvislostech našeho obchodování. Publikace je určena nejen pro učitele základních a středních škol.
Příručka obsahuje hry a aktivity, které nabízí příležitost zažít např. jednání velkých nadnárodních firem, analyzovat televizní reklamy či zjistit co všechno mohou ovlivňovat hranice mezi státy. Je určena nejen učitelům, ale také lektorům volnočasových center, instruktorům letních táborů či oddílovým vedoucím.
Aktivita ke Dni nenakupování (poslední sobota v listopadu). Lekce staví na zkušenostech studentů s nákupy a slevami. Studenti porozumějí některým obvyklým marketingovým strategiím supermarketů a společně reflektují, jaký na ně osobně mají vliv. Lekce otevírá příležitost postavit vedle sebe výhody nabízené zákazníkům a nevýhody pro zaměstnance.