Materiály ke stažení
Máme vás rádi, a tak tu pro vás shromažďujeme všemožné studie, letáky, aktivity, tiskové zprávy i newslettery. A všechno si můžete stáhnout!
Vše
Zásadní zjištění z výzkumu „Tricky Footwork – The Struggle for Labour Rights in the Chinese Footwear Industry“ v české jazyce. Výzkum byl provedený v rámci kampaně Obuj se do toho a proběhl na konci roku 2015.
This country profile is based on desk research, stakeholders and expert interviews and field research which took place between February and October 2016. Thirty interviews with workers took place in June and July in three big factories in West and East Hungary. Clean Clothes Campaign 2017.
Výzkum provedený v rámci kampaně Obuj se do toho - vedle samotných rozhovorů s dělníky zde lze nalézt širší kontext od shrnutí vývoje v evropském i čínském kožedělném a obuvnickém průmyslu až po čínskou legislativu v oblasti pracovního práva. Výzkum proběhl na konci roku 2015, kdy jsme provedli rozhovory se 47 dělníky a dělnicemi (ze 70 % se jednalo o ženy) ze tří továren v pobřežní provincii Kuang-tung, která je pro výrobu bot nejdůležitějším centrem výroby. Jednalo se o zaměstnance a zaměstnankyně továren Yue Yuen Industrial Holdings Ltd.,Stella International Holdings Ltd. a Panyu Lide Shoes Industry Co. Ltd.
The Results of CCC‘s Most Recent Researches in Central, East and South East Europe. Clean Clothes Campaign, November 2017.
Národního akčního plánu pro implementaci Obecných principů OSN pro byznys a lidská práva. Klade si za cíl zlepšit ochranu lidských práv v souvislosti s podnikatelskou činností. Na přípravě Národního akčního plánu se podílela pracovní skupina složená ze zástupců ministerských resortů (MPO, MŽP, MPSV, MZV, MSp), neziskového sektoru (včetně NaZemi), zaměstnavatelských a zaměstnaneckých svazů a samotných firem. Následně byl 23. října 2017 schválen vládou.
Vyjádření představitelů kampaně Change Your Shoes na kritiku asociace italských výrobců obuvi UNIC ohledně výzkumu pracovních podmínek v italských koželužnách.
V infolistu se dočtete, jak a v čem může transparentnost v dodavatelských řetězcích pomoci dělníkům i spotřebitelům. Vydáno v červnu 2017.
Odpověď asociace italských výrobců obuvi UNIC na výzkum „A tough story of leather“ provedený v rámci kampaně „Change your shoes“.