Materiály ke stažení
Máme vás rádi, a tak tu pro vás shromažďujeme všemožné studie, letáky, aktivity, tiskové zprávy i newslettery. A všechno si můžete stáhnout!
Manuál k dílně obsahuje metodiku a podkladové informace s daty aktualizovanými k roku 2013.
Podpůrný metodický materiál pro (nejen) skautské vedoucí k tématu uprchlictví.