Materiály ke stažení
Máme vás rádi, a tak tu pro vás shromažďujeme všemožné studie, letáky, aktivity, tiskové zprávy i newslettery. A všechno si můžete stáhnout!
Průzkum z roku 2012 mezi 25 outdoorovými firmami o jejich společenské odpovědnosti v rámci jejich dodavatelského řetězce.
Stručný a srozumitelný infolist o odpovědnosti firem se věnuje těmto oblastem: problémy v dodavatelských řetězcích, jak na odpovědné podnikání, definice CSR podle Evropské komise, základní oblasti implementace CSR a základní mýty o odpovědnosti firem.
Stručný a přehledný infolist o living wage (důstojná mzda). Co to je důstojná mzda? Jak se vypočítává? Jaký je rozdíl oproti minimální mzdě? Atd.
Výzva nevládních organizací (OECD Watch) a odborů (TUAC) k řešení situace obětí tragédie Rana Plaza v Bangladéšském Savaru směřovaná představitelům OECD.