Materiály ke stažení
Máme vás rádi, a tak tu pro vás shromažďujeme všemožné studie, letáky, aktivity, tiskové zprávy i newslettery. A všechno si můžete stáhnout!
Účelem aktivity je prozkoumat nerovnost v rámci dodavatelského řetězce čokolády.
Účelem aktivity je prozkoumat, jak přístup k technologiím zlepšuje komunikaci a zvyšuje efektivitu.
Účelem aktivity je poznat, kde a jak se vyrábí naše oblečení.
Účelem aktivity je pochopit, jak mohou být zdroje energie obnovitelné
Účelem aktivity je uvědomit si, že nezávadná pitná voda představuje cenný zdroj, ke kterému nemají všichni lidé snadný přístup.
Účelem aktivity je prozkoumat projevy genderové nerovnosti v každodenním životě.
Účelem aktivity je porovnat vlastní cestu do školy s cestami žáků a studentů v jiných zemích.
Účelem aktivity je ukázat, jak se mezi lidmi šíří nemoci a jak tomu můžeme předcházet.
Účelem aktivity je prozkoumat příčiny hladu ve světě.
Účelem aktivity je zamyslet se nad tím, co považujeme v České republice za „běžné“ a co za „nezbytné“ k tomu, aby se nám dobře žilo.