Odpovědnost veřejných institucí

1

Zmapujte své nákupy

Udělejte si vlastní analýzu, co nakupujete!
2

Vyberte ohrožené produkty

U celé řady produktů hrozí zneužívání otrocké nebo dětské práce
3

Nakupujte certifikované výrobky

Vyberte si produktovou řadu, u které už existuje důvěryhodná certifikace

Pokud chcete systematicky podporovat etické prinicipy výroby a společensky odpovědnou spotřebu, pak je vhodné provést řadu přípravných činností. Ty pomohou zvýšit transparentnost v cílech a pomoci minimalizovat právní nejistoty.

  • Výchozím bodem k udržitelnému zadávání je vhodné přijmout adekvátní politický závazek, např. deklaraci podpory fair trade, udržitelného rozvoje nebo nevyužívání dětské práce. Deklarovaný veřejný cíl dává zaměstnancům, občanům i dodavatelům jasný signál o prioritách instituce a zároveň důležitou politickou podporu etickému nakupování. Priority lze zapracovat také do dalších strategických dokumentů zadavatele, např. do strategického plánu města nebo vnitřní směrnice pro zadávání veřejných zakázek.
  • Důležité je zmapování vlastních nákupů. Zadavatele si sami specifikují, co mohou a chtějí nakupovat společensky odpovědně. Pro některé skupiny výrobků (potraviny, květiny, kámen) již existují uznávané důvěryhodné certifikace, které garantují sociálně spravedlivou výrobu.
  • Nezapomínejte na představení priorit celému zaměstnaneckému týmu. Pro úspěšné využívání sociálních kritérií je nutná souhra všech zainteresovaných lidí – politiků určujících politické cíle, zaměstnanců zadávajících veřejné zakázky, ale i samotných uživatelů těchto produktů. Také sekretářka chodí občas nakupovat kávu do blízkého obchodu, stejně tak může udržitelně nakupovat vedoucí zásobování nebo provozní kantýny. Uspořádejte besedu nebo konferenci k tématu fair trade či odpovědného nakupování.
  • Nákupčí budou rádi za profesionální školení k udržitelnému nakupování, které přináší zdůvodnění podpory a uvedení návodu, jak lze kvalitně, přesně a objektivně vymezit specifika požadovaných pro duktů, která jsou transparentně ověřitelná a hodnotitelná.
  • Pro začlenění sociálních kritérií je vhodné přizvání expertů experty z řad právníků a zástupců odborných nevládních organizací. Širší přípravný tým společným úsilím snáze překoná možné úvodní obavy a dodává zajímavé inspirace.

  • + Zobrazit více