Materiály ke stažení
Máme vás rádi, a tak tu pro vás shromažďujeme všemožné studie, letáky, aktivity, tiskové zprávy i newslettery. A všechno si můžete stáhnout!
Vše
Aktivita ke Dni nenakupování (poslední sobota v listopadu). Lekce staví na zkušenostech studentů s nákupy a slevami. Studenti porozumějí některým obvyklým marketingovým strategiím supermarketů a společně reflektují, jaký na ně osobně mají vliv. Lekce otevírá příležitost postavit vedle sebe výhody nabízené zákazníkům a nevýhody pro zaměstnance.
Případové studie dopadů spotřeby na tzv. rozvojové země.
Není třeba chodit daleko. Globální rozměr můžeme najít v běžné náplni mnoha předmětů. Publikace nabízí soubor 34 aktivit (plánů hodin), které to umožňují.
Téma příručky je formulované jako spotřeba – tedy o věcech, které používáme a jíme, kde se berou, co přinášejí jiným lidem, za jakých podmínek jsou obchodovány. A dále – co ovlivňuje naše nakupování, jak jsou utvářena naše přání a jak můžeme věci a situace měnit. Příručka zpřístupňuje témata cyklu Svět v nákupním košíku v běžné výuce, doplňuje a rozvíjí novou interaktivní výstavu Supermarket SVĚT.
Brožura informuje o tom, za jakých podmínek vzniká naše obuv a co mohou firmy, vlády i spotřebitelé pro změnu těchto podmínek udělat. Vydáno 2015.
Brožura Za etickou výrobu se věnuje společensky odpovědnému zadávání veřejných zakázek, ukazuje několik příkladů dobré praxe i první kroky v nakupování fairtradového občerstvení a etických oděvů.
Právní analýza Mgr. Petra Boudy ze společnosti Frank Bold Society se zabývá uplatňováním fairtradových kritérií ve vypisovaných veřejných zakázkách.
Brožura informuje o tom, za jakých podmínek vznikají naše oděvy a co mohou firmy, vlády i spotřebitelé pro změnu těchto podmínek udělat.
V roce 2010 jsme zadali provedení spotřebitelského průzkumu, který se mimo jiné týkal povědomí českých spotřebitelů o systému fair trade a certifikační známce Fairtrade. V roce 2013 bylo provedeno srovnávací testování. V souboru naleznete výsledky týkající se dvou otázek zaměřených na fair trade / Fairtrade.
Manuál k dílně obsahuje metodiku a podkladové informace s daty aktualizovanými k roku 2013.