Materiály ke stažení
Máme vás rádi, a tak tu pro vás shromažďujeme všemožné studie, letáky, aktivity, tiskové zprávy i newslettery. A všechno si můžete stáhnout!
Férový obchod existuje! Třetí aktualizované vydání brožury o fair trade, NaZemi 2017.
Považuji za nezbytné uvést na pravou míru nepravdivá tvrzení v článku Martina Pánka Fair Trade, nebo Fail Trade? zveřejněném na portálu Euportál.cz 13. února 2011. Článek obsahuje velké množství omylů, vycházejících z neznalosti konceptu fair trade a jeho pravidel. Chci reagovat alespoň na ty nejzásadnější.
Omalovánky na příkladu kávy upozorňují na souvislosti mezi naší spotřebou a podmínkami, za kterých lidé v zemích Afriky, Asie a Latinské Ameriky kávovníky na svých pozemcích pěstují. Ilustrace: Dalibor Krch
Základní informace o fair trade, přehledně na A4. Aktualizace 2015.
Tento článek se věnuje hlavním momentům oficiální podpory myšlenky fair trade institucemi Evropské unie. Představuje pozice, jaké zaujaly jednotlivé evropské instituce k tématu spravedlivého obchodu v průběhu posledních patnácti let. A odpovídá rovněž na otázky: Proč stále neexistuje jednotná evropská strategie pro fair trade, i když jejímu vytvoření vyslovil Evropský parlament podporu již několikrát? A proč je důležité, aby se podpora ekonomiky zaměřené na lidi a udržitelný rozvoj stala důležitým tématem voleb do Evropského parlamentu v roce 2014?
Manuál nabízí tipy k podpoře fair trade na škole.
Leták o kampani Fairtradová města, mezinárodní iniciativě označování míst, kde je podporován fair trade (cíle, politická podpora, kritéria, tipy na zapojení) - více informací o kampani na www.fairtradovamesta.cz.
Leták ke kampani Fairtradové školy (www.fairtradoveskoly.cz), který nabízí základní informace o kampani, přínosech pro školy, kritériích získání statusu, o fair trade a tipy pro zapojení.