Materiály ke stažení
Máme vás rádi, a tak tu pro vás shromažďujeme všemožné studie, letáky, aktivity, tiskové zprávy i newslettery. A všechno si můžete stáhnout!
Férový obchod existuje! Třetí aktualizované vydání brožury o fair trade, NaZemi 2017.
Omalovánky na příkladu kávy upozorňují na souvislosti mezi naší spotřebou a podmínkami, za kterých lidé v zemích Afriky, Asie a Latinské Ameriky kávovníky na svých pozemcích pěstují. Ilustrace: Dalibor Krch
Základní informace o fair trade, přehledně na A4. Aktualizace 2015.
Manuál nabízí tipy k podpoře fair trade na škole.
Leták o kampani Fairtradová města, mezinárodní iniciativě označování míst, kde je podporován fair trade (cíle, politická podpora, kritéria, tipy na zapojení) - více informací o kampani na www.fairtradovamesta.cz.
Leták ke kampani Fairtradové školy (www.fairtradoveskoly.cz), který nabízí základní informace o kampani, přínosech pro školy, kritériích získání statusu, o fair trade a tipy pro zapojení.
Leták ke kampani za lepší podmínky v produkci banánů. Najdete v něm základní problémy, s nimiž se potýkají zaměstnanci banánových plantáží či názornou ukázku, kolik kdo dostane z ceny, kterou zaplatíte za banán v obchodě.
Manuál nabízí tipy k podpoře fair trade na škole.