Materiály ke stažení
Máme vás rádi, a tak tu pro vás shromažďujeme všemožné studie, letáky, aktivity, tiskové zprávy i newslettery. A všechno si můžete stáhnout!
Důsledky klimatické krize dopadají na různé skupiny obyvatel jiným způsobem a každý má jiné možnosti se s nimi vypořádat. Kdo z klimatické změny těží? A na koho dopadá nejvíce? Prostřednictvím rolové hry se skutečnými osobními příběhy z celého světa se studenti a studentky seznámí s nespravedlností, kterou klimatická krize způsobuje. Vzdělávací lekce je určena pro věkovou skupinu 15-21 let a doba trvání je 90 min. 
Počet aut na silnicích se pořád zvyšuje. Mezi negativní důsledky tohoto trendu patří nejen ucpané silnice nebo stovky mrtvých ročně, ale také vyšší podíl emisí skleníkových plynů, které přispívají ke klimatické změně. V současnosti tvoří osobní automobilová doprava až 9,2 % celkových emisí České republiky. Jaká řešení pro dekarbonizaci dopravy se v současnosti nabízejí? Která skutečně přispívají k udržitelné mobilitě? Vzdělávací lekce je určena pro věkovou skupinu 15-21 let a doba trvání je 2x45 minut. 
Klimatická krize a proměna genderových rolí ve společnosti patří mezi často diskutovaná témata dnešní doby. Jak spolu ale souvisejí? Proč mají muži vyšší ekologickou stopu než ženy? Čím to je, že ženy ve vedoucích pozicích dosahují lepších environmentálních výsledků? Proč klimatická změna dopadá více na ženy? Vzdělávací lekce je určena pro věkovou skupinu 15-21 let a doba trvání je 2x45 minut. 
Nerovnost mezi lidmi je přetrvávající a sílící světovou výzvou. Vzdělávací lekce představuje její rozmanité formy a propojuje je s dopady i příčinami klimatické změny. Vede studenty a studentky ke kritické reflexi tématu, uvědomění si jeho rizik a vlivu na podobu jejich současného i budoucího života. Je určena pro věkovou skupinu 15-21 let a doba trvání je cca 45 min.
Metodika s názvem Stojí za současnou klimatickou krizí patriarchát? je zaměřena na klimatickou krizi v souvislosti s genderovými rolemi ve společnosti. Vzdělávací lekce je určena pro věkovou skupinu 15-21 let a doba trvání je cca 45 minut. 
Metodika s názvem Jak vznikají peníze je zaměřena na téma monetární ekonomie. Program prozkoumává procesy vzniku peněz a zabývá se otázkami podstaty peněz a udržitelnosti současného ekonomického modelu. Je určena pro věkovou skupinu 15-21 let a doba trvání vzdělávací lekce je cca 45 minut.
Metodika s názvem Jak vznikají peníze je zaměřena na téma monetární ekonomie. Program prozkoumává procesy vzniku peněz a zabývá se otázkami podstaty peněz a udržitelnosti současného ekonomického modelu. Je určena pro věkovou skupinu 15-21 let a doba trvání vzdělávací lekce je cca 45 minut.
Metodika s názvem Jak vznikají peníze je zaměřena na téma monetární ekonomie. Program prozkoumává procesy vzniku peněz a zabývá se otázkami podstaty peněz a udržitelnosti současného ekonomického modelu. Je určena pro věkovou skupinu 15-21 let a doba trvání vzdělávací lekce je cca 45 minut.
Robotizace, automatizace, digitalizace. To jsou fenomény, které vyvolávají naději, že umožní všem lidem dělat smysluplnou práci se smysluplným příjmem a dostatkem volného času. Zároveň před námi ale stojí jedna z největších výzev dnešní doby: jak využít tyto technologie ve prospěch celé společnosti?Technologie tu mají být od toho, aby nám mnohé ulehčily – v zaměstnání, domácnosti či komunikaci. Za vším tím zdánlivým pohodlím, které technologie umějí zabezpečit, se však skrývá práce – skutečná práce se všemi svými nešvary: špatně placená, nejistá, riziková, nedostatečně právně ošetřená...Vzdělávací lekce seznámí účastníky a účastnice se základními pojmy souvisejícími s prací v digitálním věku a pomůže jim uvědomit si rizika a nezamýšlené důsledky, které již nyní technologická revoluce přináší.
Program interaktivní a hravou formou prozkoumává naše vnímání klimatické změny a různé postoje k možné krizi. Zkoumá mechanismy ve společnosti, které nás odvádějí od spolupráce, a otevírá obecnější otázky spojené s těžko uchopitelným problémem: jak se můžeme stavět k tak komplexnímu problému, který jsme schopni nahlédnout jen z malé části? Jak řešit výzvu, která přesahuje možnosti jednotlivců i skupin? Co přispívá k hledání řešení, a co od něj naopak odvádí? V čem krize spočívá? A co se s ní dá dělat?