Materiály ke stažení
Máme vás rádi, a tak tu pro vás shromažďujeme všemožné studie, letáky, aktivity, tiskové zprávy i newslettery. A všechno si můžete stáhnout!
Vše Informační materiály 5 Studie 28
V infolistu se dočtete, jak a v čem může transparentnost v dodavatelských řetězcích pomoci dělníkům i spotřebitelům. Vydáno v červnu 2017.
Před hlasování Evropského parlamentu o „EU flagship initiative on the garment sector“ jsme 27. dubna 2017 společně s dalšími 78 organizacemi v rámci našeho působení v Clean Clothes Campaign zaslali otevřený dopis představitelům Evropské komise a požádali je o další kroky, které by vedly k větší transparentnosti dodavatelských řetězců v oděvním průmyslu.
Stručný a srozumitelný infolist o odpovědnosti firem se věnuje těmto oblastem: problémy v dodavatelských řetězcích, jak na odpovědné podnikání, definice CSR podle Evropské komise, základní oblasti implementace CSR a základní mýty o odpovědnosti firem.
Stručný a přehledný infolist o living wage (důstojná mzda). Co to je důstojná mzda? Jak se vypočítává? Jaký je rozdíl oproti minimální mzdě? Atd.
Výzva nevládních organizací (OECD Watch) a odborů (TUAC) k řešení situace obětí tragédie Rana Plaza v Bangladéšském Savaru směřovaná představitelům OECD.