Materiály ke stažení
Máme vás rádi, a tak tu pro vás shromažďujeme všemožné studie, letáky, aktivity, tiskové zprávy i newslettery. A všechno si můžete stáhnout!
Jak s žáky realizovat místní veřejnou akci s globálním přesahem
Metodika informovaných a reflektovaných akcí. Vydlo NaZemi v roce 2017.
Tato vzdělávací lekce navazuje na naši výstavu Naše boty (www.nazemi.cz/nase-boty). V rozsahu 45 minut umožňuje samostatné vedení lekce k tématu výroby bot. Díky lekci studenti a studentky pojmenují některé problémy spojené s globalizovanou výrobou a obchodem s obuví, popíší či navrhnou možná řešení problémů spojených s obuvnickým průmyslem a pojmenují, jak souvisí jejich konání s děním na globální úrovni. Metodickou lekci můžete využít vy sami nebo ji nabídnout vzdělavatelkám a vzdělavatelům v okolí, kteří se věnují formálnímu nebo neformálnímu vzdělávání. Lekci jsme vytvořili ve vzdělávacím týmu NaZemi a za pilotování děkujeme všem zapojeným pedagogům a pedagožkám.
Identifikovali jsme 5 + 2 kompetence globálního občanství, které zahrnují nejdůležitější hodnoty a postoje i oblasti znalostí a dovedností, o nichž si myslíme, že je mladí lidé potřebují k tomu, aby se mohli aktivně podílet na utváření spravedlivějšího světa a podporovat udržitelnost života na naší planetě. Vzdělavatelkám a vzdělavatelům kompetence poskytují jak podklady pro vlastní rozvoj, tak i východiska ke koncepční přípravě programů globálního vzdělávání, a to na úrovni jednorázových lekcí i rozsáhlejších kurzů v rámci dlouhodobého a systematického posilování globálního občanství mladých lidí. Mladí lidé by měli dostat možnost rozvíjet všechny vymezené kompetence skrze získávání určitých znalostí, ale také osvojením dovedností a kultivací postojů.
Manuál vám umožní samostatné vedení 90minutového programu Očima hraček. Vydalo NaZemi v roce 2013.